Lempelse af anpartsreglerne

Ny lov som lemper anpartsregler

Folketinget har den 31. maj 2005 vedtaget en ny lov som lemper de såkaldte anpartsregler. Lempelsen gør det lettere for ejendomsinvestorer at vælge en uafhængig administrator af ejendommen.

Anpartsreglerne indebærer, at visse virksomheder, med flere en 10 ejere samt visse virksomheder med under 10 ejere, der udlejer skibe og driftsmidler, ikke kan få fradrag for underskud af virksomheden i den personlige indkomst, med mindre de deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. I stedet beskattes indkomsten som kapitalindkomst.

En anden regel går ud på, at selv om en virksomhed har 10 eller færre ejere, rammes den af ovennævnte regler, hvis der er tale om virksomhed med udlejning af fast ejendom, og udlejningen formidles eller administreres af en administrator, der formidler eller administrerer udlejning for flere end 10 personer. Det samme er tilfældet, når flere end 10 personer som led i en fælles udlejning, udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer.

Det er sidstnævnte regel, som nu er ophævet.

Ikrafttræden

Reglerne har virkning for virksomheder, der anskaffes fra og med indkomståret 2006, dog således, at virksomhedsejere, der har købt virksomhed før dette tidspunkt, under visse betingelser kan anvende de nye regler fra og med indkomståret 2006.

Vores kommentarer

Der er tale om en tiltrængt lempelse. Reglen var overflødig, fordi de fleste anpartsprojekter indrettede sig efter disse regler, således at indkomsten ikke blev beskattet som kapitalindkomst. De nye regler vil gøre det langt mere fleksibelt for investorerne at investere i fast ejendom, idet de uden skattemæssig risiko kan vælge en professionel administrator, der tillige kan være uafhængig af udbyderen af ejendomsprojekterne.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-39. 30. november 2005

Kilde: Lov nr. 425 af 6. juni 2005