Personalegoder - modregning i bruttoløn

Godkendelse af yderligere ordning omkring personalegoder

I en nyere afgørelse har Ligningsrådet godkendt yderligere en ordning hvor medarbejderne får tildelt personalegoder mod modregning i bruttolønnen.

Ligningsrådet har truffet en ny afgørelse vedrørende den såkaldte bruttotrækmodel.

Et selskab ønsker at introducere en ordning, hvor medarbejderne som udgangspunkt én gang om året får mulighed for at tilvælge, fravælge eller beholde en række på forhånd definerede personalegoder.

Ordningen vil som et forsøg blive tilbudt alle medarbejdere, der vil få mulighed for at vælge mellem en række personalegoder.

Reguleringen af den kontante løn ved tilvalg af personalegoderne påvirker grundlaget for beregning af ferietillæg og -godtgørelse, overtidsbetaling samt pensionsbidrag.

For funktionærer sker reguleringen direkte i den aftalte månedsløn for den kommende lønperiode. For de medarbejdere, hvor "grundlønnen" er fastsat ud fra en kategori-timeløn, påtænkte selskabet at regulere for tilvalg/fravalg af goder med et fast beløb i medarbejdernes beregnede "månedsløn".

Ligningsrådet godkendte ordningen og tilføjede, at den kontante lønnedgang må anses som reel, idet den har virkning for de løndele, der afhænger af den løbende kontante løn, som f.eks. feriepenge og pension. Endvidere fandt Ligningsrådet, at det er uden betydning om den aftalte nedgang i den kontante løn i det foreliggende tilfælde vises som en beløbsmæssig reguleringspost på lønsedlen, når den aftalte lønnedgang i øvrigt må anses som reel.

Vores kommentarer

Det nye i denne afgørelse er, at Ligningsrådet accepterer ordningen, selv om lønreguleringen med beløb fremgår af medarbejdernes lønseddel.

I denne forbindelse kan man så glæde sig over, at en detalje som hvorvidt lønnedgangen kan aflæses på lønseddelen ikke længere er afgørende, så længe lønnedgangen er reel.

Gode råd

Det kan godt betale sig ved næste lønforhandling at forsøge at overtale arbejdsgiver til at konvertere en del af din løn til en række udvalgte personalegoder. Af personalegoder, som i mange tilfælde beskattes særdeles lempeligt kan nævnes:

  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • Avis
  • Medarbejderaktier
  • Offentlig transport
  • Bredbånd

Konkrete forhold kan bevirke, at visse personalegoder ikke er fordelagtige for dig. Som eksempel kan nævnes arbejdsgiverbetalt befordring, hvis du har lang afstand mellem bopæl og arbejde.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-34. 26.april 2005

Kilde:

SKM 2005,105 LR