Aktuel Skat 24 2005

Afgørelser fra Landsskatteretten

Golfkontingent skattepligtigt

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået at en hovedaktionær er skattepligtig og AM-bidragspligtig af et golfkontingent, modtaget som modydelse for et sponsorat fra hovedaktionærens selskab.

Et selskab havde indgået en sponsoraftale med den lokale golfklub. Aftalen bestod af en pakke hvori blandt andet indgik en modydelse i form af to gratis medlemskaber for selskabets hovedaktionær og dennes ægtefælle.

Værdien af de 2 kontingenter skulle ifølge Landsskatteretten beskattes hos hovedaktionæren

Landsskatteretten lagde ved afgørelsen vægt på, at medlemskaberne i det væsentligeste måtte anses for at være goder henhørende til privatsfæren.

Af ligningslovens §16, stk. 1 er fastsat, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesorhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Vores kommentar

Det er ikke umiddelbart urimeligt eller noget nyt i, at de gratis medlemsskaber var skattepligtige.

Det samme vil i øvrigt gøre sig gældende for eksempelvis modtagere af fribilletter til diverse kampe og arrangementer m.v., hvilket i dag er en naturlig del af en sponsorpakke indenfor f.eks. idrætsverdenen.

Hovedaktionæren og dennes ægtefælle spiller selv golf, og uanset om mange af selskabets kontakter og forretninger skabes og gennemføres på golfbanen, må et sådan kontingent anses for tilhørende privatsfæren.

I en afgørelse fra 2001, var Landsskatteretten af den opfattelse at det var sponsormodtageren som afholdt udgifterne til en fodboldrejse, hvorfor der ikke var tale om et personalegode fra arbejdsgiver.

Forskellen i de to situationer er, at hvis der ikke er tale om personalegode fra arbejdsgiver vil ydelsen ikke blive pålagt Arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere skal ydelsen værdiansættes til værdien for modtager, der ved frirejer typisk vil være 50% af rejsens pris.

Værdien af personalegoder skal fastsættes til markedsværdien.

Det må bero på en konkret vurdering, hvornår en udgift anses for afholdt af arbejdsgiver eller sponsormodtager.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-24. 5. januar

Kilde:

SKM 2004-505

SKM 2001-258