Firmabil - dobbelt leasingaftale

Ligningsrådet har den 19. juni 2001 godkendt en bilordning, hvor arbejds­giver og lønmodtager indgår selvstændige leasingaftaler vedrørende den samme bil.

Baggrund

Der blev spurgt, om medarbejderen ville blive beskattet af værdien af fri bil, hvis der blev indgået to separate leasingaftaler, hvor arbejdsgiver fortrinsvis leasede bilen i arbejdstiden, mens medarbejderen leasede bilen i fritiden.

Model

  • Virksomheden indgår en leasingaftale, hvorefter bilen leases fortrinsvis inden for almindelig kontortid.
  • Medarbejderen indgår en aftale, hvorefter bilen fortrinsvis leases uden for kontortid.
  • Der betales en aconto-leasingydelse på grundlag af det forventede kørselsbehov, som hver af parterne afregner direkte over for leasingselskabet.
  • Hver af parterne skal føre et detaljeret kørselsregnskab, på baggrund af hvilket der foretages en slutafregning over for selskabet hver 3. måned.
  • Udgifterne fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer.
  • Hver af parterne hæfter alene for egne forpligtelser over for leasingselskabet.

Ligningsrådets afgørelse

Bilen fandtes ikke at være stillet til rådighed af en arbejdsgiver til privat benyttelse.

Der blev dog taget det forbehold, at en slutafregning hver 3. måned over for leasingselskabet forudsatte, at det i branchen var kutyme med et så langt afregningsinterval.

Vor kommentar

Modellen forudsætter, at der føres detaljerede kørselsregnskaber. Kravene til kørselsregnskabet er de samme som for at få udbetalt skattefri befordrings­godtgørelse eller for at kunne fratrække udgifter til erhvervsmæssig kørsel.

Konsekvenserne af manglende kørselsregnskab vil være, at arbejdsgiver anses for at have stillet bilen til lønmodtagerens rådighed for privat benyttelse.

Ordningen er interessant, hvis der køres forholdsvis meget erhvervsmæssigt i bilen, og den private kørsel kun udgør en mindre del af den samlede kørsel.

For lønmodtagere med omfattende privat kørsel vil det fortsat være interessant at have fri bil til rådighed.