Aktuel Skat

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
10-11-2016

Et overblik over ansættelsesfristerne for SKAT og den skattepligtige

Ansættelsesfristreglerne i Skatteforvaltningsloven skal sikre, at der skabes retsafklaring for skatteyder, således at der skabes sikkerhed for, hvad der skal betales i skatter, moms og afgifter, uden der kan ske forhøjelser flere år tilbage i tiden.


10-11-2016

Et overblik over ansættelsesfristerne for SKAT og den skattepligtige

Ansættelsesfristreglerne i Skatteforvaltningsloven skal sikre, at der skabes retsafklaring for skatteyder, således at der skabes sikkerhed for, hvad der skal betales i skatter, moms og afgifter, uden der kan ske forhøjelser flere år tilbage i tiden. Nedenstående må ikke anses for udtømmende, men giver blot et overblik.


20-10-2016

Acontoskat – frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


17-03-2016

Acontoskat – frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto

Nu er det tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


17-03-2016

Acontoskat indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto


12-11-2015

Skat som risikofaktor ved investering i projekter


07-10-2015

Tilpasning af rentesatser m.v. på selskabers restskatter, overskydende skatter og indestående på skattekontoen


15-09-2015

Håndværkerfradrag (servicefradrag) genindført


23-10-2014

Indberetning af sambeskatningsforhold skal nu ske løbende


07-10-2014

Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto