Aktuel Skat

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
04-11-2021

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen ændres

I forbindelse med covid-19 , har Folketinget den. 14. oktober 2021 vedtaget, at udbetalingsgrænsen for Skattekontoen reduceres fra 100 mia. kr. til 350 mio. kr. fra og med d. 1. februar 2022. Udbetalingsgrænsen nedsættes til 200.000 kr. den 1. maj 2023.


08-10-2021

Beregn restskatten for 2021 – kom på forkant med skatten for 2022

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettigede. Det kan blive dyrt ikke at betale din restskat frivilligt inden årets udgang.

 

Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2021 inden årets udgang.


07-10-2021

Frivillig indbetaling af acontoskat 2021 for selskaber

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


04-05-2021

Højesteret har underkendt Skattestyrelsen i sagerne om brug af +/- 15%-reglen ved overdragelse mellem nærtstående

SkatteInform har tidligere redegjort for Skattestyrelsens holdning om brugen af +/-15 % reglen ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående. 

SkatteInform har kritiseret Skattestyrelsens afgørelser, da vi ikke har været enige i Skattestyrelsens retsgrundlag for de forkerte afgørelser. SkatteInform har endvidere konstateret, at Skattemyndighederne har bragt borgernes retssikkerhed i fare, da de har truffet afgørelser i strid med gældende lovgivning og praksis.

Sagerne gælder overdragelser af fast ejendom imellem næststående og i forbindelse med generationsskifte.

 


18-01-2021

Der er penge at hente, hvis du vil give en gave i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til dine børn.

SkatteInform konstaterer uenighed mellem skattemyndighederne og skatteyderne, når gaver skal værdiansættes. Uenigheden betyder, at skatteyderne ikke kan regne med, at skattemyndighederne anerkender den aftalte handelsværdi, når ejendommen overdrages til nærtstående, f.eks. til børn.


12-01-2021

Forslag til nye regler om beskatning af fri bil frem til 2025

Skat af fri bil er en udgift for medarbejderen for at få stillet en bil til rådighed af arbejdsgiveren.

Bemærk at værdien af fri bil skal for alle medarbejdere korrigeres pr. 1 juli 2021.


23-12-2020

Større fradrag for virksomheder ved investering i driftsmidler eller småaktiver

Folketinget har før jul besluttet at give erhvervslivet skattefordele ved investeringer inden nytår.

Vi har nedenfor opsummeret tiltagene og kommenteret herpå.


02-11-2020

Acontoskat og frivillig indbetaling af restskat for selskaber

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


30-09-2020

Beregn restskatten for 2020 – kom på forkant med skatten for 2021

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettiget, som de fleste andre renteudgifter. Trods det lave renteniveau går det derfor alligevel hen og bliver en forholdsmæssig dyr løsning ikke at betale din restskat frivilligt inden for årets udgang. Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2020 inden årets udgang.


21-02-2020

Overblik over skattebegunstigede pensionsordninger

Vi har nedenfor vist en oversigt over grænser for fradrag/bortseelsesret ved opsparing på skattebegunstigede pensionsordninger. Oversigten er gældende for indkomståret 2020.