Aktuel Skat

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
01-11-2022

Beregn restskatten for 2022 – kom på forkant med skatten for 2023

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettigede, som de fleste andre renteudgifter. Det kan derfor blive en forholdsmæssig dyr løsning ikke at betale din forventede restskat frivilligt inden årets udgang. Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2022 inden årets udgang.


21-10-2022

Ejer du ejendom i udlandet?

Mange ejer en ejendom i udlandet og endnu flere går rundt med tanken om at købe en. Men ikke alle er klar over de skattemæssige konsekvenser i Danmark, som en ejendom i udlandet medfører. Læs med her om reglerne i Danmark.


21-10-2022

Skattestyrelsen får informationer om din ejendom i udlandet

Rigtig mange danskere får breve fra Skattestyrelsen vedrørende deres ejendomme i udlandet. Det kan have væsentlige skatteretlige og potentielt strafferetlige konsekvenser for dig. Hvis du ejer ejendom i udlandet, kan det betale sig, at du oplyser Skattestyrelsen herom, før Skattestyrelsen får oplysningerne.  


26-08-2022

For dig der vil vide, om du kan få lempelse for dansk skat ved arbejde i udlandet.

Er du klar over at Danmark har indført interne skattelempelsesregler, der gør det muligt for dig at spare skat, når du arbejder i udlandet? Ved brug af LL §33A kan du få fuld eller halv skattelempelse, hvis du opfylder betingelserne. Læs med her og se, om du opfylder betingelser!


17-05-2022

Nyt om kørselsgodtgørelse og satser

Skattefri kørselsgodtgørelse og satser:


07-03-2022

Opkrævning af ulovlige skatter

Vi har den 3. december 2021 udsendt nedenstående information om opkrævning af ulovlige skatter.                              

Vi har nu fået svar fra Skattestyrelsen, som du kan læse her:

 


22-02-2022

Årsopgørelse eller oplysningsskema

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­I marts måned 2022 udsendes årsopgørelser til alle. Vær opmærksom på, om du skal udfylde et oplysningsskema. Hvis du er en af dem, der skal udfylde et oplysningsskema og ikke gør det, vil din årsopgørelse med stor sikkerhed være forkert, da Skattestyrelsen givet vil mangle oplysninger fra dig. Det kan blive en dyr og meget besværlig affære.

Det kan være en stor ulempe for dig, hvis du ikke udfylder et oplysningsskema, når du er omfattet af reglerne herfor.

 


21-12-2021

SkatteInform holder julelukket 24/12 - 3/1

SkatteInform holder lukket mellem jul og nytår fra den 24. december 2021 til 3. januar 2022.

 

 


03-12-2021

Vi gør en forskel for dig med udenlandsk indkomst – Skattestyrelsen opkræver ulovlig skat.

Vi har i en række sager for 2020 konstateret, at Skattestyrelsens meget langsomme sagsbehandling medfører ulovlig opkrævede skatter og dermed påfører kunderne store ekstra udgifter. Vi har på vegne af disse kunder klaget til retssikkerhedschefen for Skatteforvaltningen.

 

Følg med i følgende sager, som vi kort beskriver nedenfor:

 


10-11-2021

Mulighed for at indgå afbetalingsordninger på Coronalån udvides til 24 måneder i en kort periode.

Folketinget har den 14. oktober 2021 som følge af ”Covid-19” vedtaget en forlængelse af afdragsperioden vedrørende fordringer (herunder Coronalånene), der opkræves via skattekontoen. Virksomhederne kan fra perioden 15. marts. 2022 til og med den 15. april 2022 indgå aftale med SKAT om at forlænge betalingsordningerne fra hidtidige 12 måneder til 24 måneder.