Større fradrag for virksomheder ved investering i driftsmidler eller småaktiver

Folketinget har før jul besluttet at give erhvervslivet skattefordele ved investeringer inden nytår.

Vi har nedenfor opsummeret tiltagene og kommenteret herpå.

Forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler fra 2020

Af den politiske aftale af 8. december 2020 fremgår det, at der vil blive indført et forhøjet fradrag for investeringer i ny fabrikerede driftsmidler (maskiner, inventar mv.) i perioden 23. november 2020 til 31 december 2022. Meningen er at fremskynde investeringer i erhvervslivet.

 

Loven giver en gevinst for virksomheder i form af et forhøjet afskrivningsgrundlag på 116% af kostprisen for fabriksnye anskaffelser. Reglen vil gælde for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler og skibe, og heller ikke for en række maskiner, der drives eller kan drives af fossile brændsler, dvs. bl.a. benzin, diesel, olie, gas, kul og gas.

 

Det forhøjede afskrivningsgrundlag kan give virksomhederne en reel skattebesparelse på yderligere 4 % af investeringen, udover den oprindelige afskrivningssats på 25% af driftsmidler.

 

Forhøjet beløbsgrænse for småaktiver

Endvidere er det besluttet, at beløbsgrænsen for straksafskrivning af småanskaffelser permanent skal hæves fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau). Denne ændring har også virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter.

 

SkatteInforms kommentarer

Tiltagene giver virksomheder en skattefordel ved at fremskynde deres investeringer i fabriksnye driftsmidler. Hvis der forventes positiv indtjening på bundlinjen i indeværende år, og man alligevel skulle ud og investere i nye driftsmidler, vil det være en fordel at overveje at gøre det i løbet af den resterende del af 2020, og dermed opnå et forhøjet afskrivningsgrundlag i de kommende år. Jo større investeringen er, jo mere taler det for at fremrykke investeringen, da virksomhederne kan opnå en skattebesparelse på 4 % af investeringen over afskrivningsperioden.  

 

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har brug for yderligere rådgivning vedrørende de nye tiltag, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.