Overblik over skattebegunstigede pensionsordninger

Vi har nedenfor vist en oversigt over grænser for fradrag/bortseelsesret ved opsparing på skattebegunstigede pensionsordninger. Oversigten er gældende for indkomståret 2020.

 

1. Pensionsordninger med fradrag og skat ved udbetaling. 

 

  Fradrag/-bortseelsesret *) Beskatning af afkastet Beskatning ved udbetaling
       
Livsvarig pensionsopsparing Ingen beløbsgrænse 15,3% Skat/afgift
       
Lisvarig livrente indbetales som en sum Fradrag maks. kr. 52.600 fordeles over 10 år 15,3% Skat/afgift
Livsvarig livrente indbetales over 10 år Fradrag maks. kr. 52.600 i forfaldsåret 15,3% Skat/afgift
          
Ratepension/Rateforsikring og ophørende livrente  Maks. kr. 57.200  15,3% Skat/afgift
       
Ekstra fradrag kun for 2020 Værdi = 12% af maks. kr. 73.100 = 8.772 kr.    
Mere end 15 år til pensionsalderen Op til kr. 73.100 15,3% Skat/afgift
       
Ekstra fradrag kun for 2020 Værdi = 32% af maks. kr. 73.100 = 23.392 kr.    
15 år eller mindre til pensionsalderen Op til kr. 73.100 15,3% Skat/afgift

 

* NB! Fradrag forudsætter fuld skattepligt til DK. Bortseelsesret forudsætter, at der er tale om arbejdsgiveradministrerende ordninger, hvor lønindkomsten er skattepligtig til Danmark.

 

 

2. Aldersopsparinger uden fradrag og uden afgift ved udbetaling

Nedenfor vises pensionsordninger, hvor indbetaling sker af beskattede midler.

 

  Ingen fradrag og indbetaling op til Beskatning af afkastet Beskatning ved udbetaling
Mere end 5 år til pensionsalderen kr. 5.300 15,3% Ingen skat/afgift
5 år eller mindre til pensionsalderen kr. 50.200 15,3% Ingen skat/afgift

 

 

3. § 53A-ordninger

Disse ordninger er ligeledes betinget af, at indbetaling sker af beskattede midler, og omfatter herudover typisk udenlandske pensionsordninger, som opfylder betingelserne i PBL § 53A. Disse ordninger bruges i praksis mest ifm. indstationering og udstationering.

 

  Fradrag/-bortseelsesret Beskatning af afkastet Beskatning ved udbetaling

Andre ordninger; Herunder syge og ulykkesforsikring og uafdækkede direktør-ordninger

Ingen fradrag/bortseelsesret ** Op til 42% og lagerbeskatning Ingen skat/afgift

** NB! Ingen beskatning ved udbetaling, med mindre der har været fradragsret/bortseelsesret i udlandet

 

 

SkatteInform påtager sig ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående rådgivning. Vi påtager os ligeledes ikke ansvar for fejl og mangler.