Fradrag for feriepenge efter den nye ferielov

Den nye ferielov, hvor overgangsordningen er trådt i kraft fra den 1. september 2019 betyder, at den tidligere meget brugte summariske opgørelsesmetode for beregning af feriepengeforpligtelsen er ophævet, og at arbejdsgiveren nu skal opgøre feriepengeforpligtelsen konkret for hver medarbejder.   

Valgfrihed mellem to principper:

Arbejdsgivere kan fratrække udgifter til feriepenge efter to metoder:

 

  • Fradrag for de faktiske afholdte udgifter til løn under ferie (betalingsprincippet)
  • Fradrag for de faktiske afholdte udgifter plus stigningen i den skyldige feriepengeforpligtelse eller minus fald i den skyldige feriepengeforpligtelse. (periodiseringsprincippet)

 

Vælges betalingsprincippet kan arbejdsgiveren i et senere år skifte til periodiseringsprincippet. Vælges periodiseringsprincippet kan betalingsprincippet ikke senere vælges.

 

Der kan ikke skiftes princip inden for året eller anvendes forskellige principper på de enkelte medarbejdere.

 

Hvem gælder reglerne for

Reglerne gælder for arbejdsgivernes ret til fradrag for feriepenge til funktionærer og andre, der har ret til ferie med løn.

 

De samme principper gælder for beløb, som arbejdsgiverne som følge af den nye ferielov skal indbetale til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Der er tale om ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Disse feriepenge kan først udbetales til lønmodtageren, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet (pensioneres).

 

Hvordan opgøres feriepengeforpligtelsen:

 

Betalingsprincippet

  • Alene fradrag for afholdte udgifter til feriepenge. Altså ingen fradrag for skyldige feriepenge og
  • Ej heller fradrag for feriepenge, som ikke er betalt til den nye fond for Lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler.

 

Periodiseringsprincippet

  • Fradrag for afholdte og skyldige feriepengeforpligtelse.
  • Fradrag for ikke afregnede feriepenge til fonden for lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler.

 

Opgørelsen over fradrag for feriepenge skal udarbejdes for hver enkelt medarbejder.

 

Opgørelsen skal udarbejdes første gang ved aflæggelse af årsregnskab med skæringsdag efter 1. september 2019. Det vil sige at alle med kalenderåret som regnskabsår skal lave opgørelsen pr. 31. december 2019.

  

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede i assistance med opgørelse af feriepengeforpligtelsen, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.