Vilkår for visse ligningsmæssige fradrag ændres

 Skatteværdien af ligningsmæssige fradrag vil falde

 

I takt med faldende skattesatser som led i Skattereformen, vedtaget d. 28. maj 2009, vil skatteværdien af ligningsmæssige fradrag ligeledes falde. Derfor ændres vilkår for visse ligningsmæssige fradrag for at kompensere for dette.

 

1. Hvilke ligningsmæssige fradrag ændres?


Generelt vil fradragsværdien for ligningsmæssige fradrag være faldende med 1% om året frem til 2019, hvor værdien vil nå 25,3 %. Nedenstående vil gennemgå de ændringer, der er på specifikke ligningsmæssige fradrag.


1.1 Befordringsfradrag


Har du transport på mellem 24-100 km til din arbejdsplads, har det indtil nu givet ret til befordringsfradrag efter den høje sats, som i 2009 var 1,90 kr. pr kilometer. Har du over 100 km har det blot givet et fradrag på 0,95 kr. pr. kilometer, medmindre du har været bosiddende i visse udkantskommuner.

Fra og med indkomståret 2012 kan den høje sats for befordring opnås hvis du har optil 120 km i transport. Denne ændring er dermed en gevinst for dem, som har langt til deres arbejdsplads.

 

1.2 Fradrag for dagplejere?

 

Fra og med 2012 vil standardfradraget for dagplejere stige løbende fra 46% - 60% frem til 2019. Dette fradrag gives, for at kompensere for det slid, der sker på hjemmet. Stigningen er blot et resultat af, at skattesatserne er faldende, hvormed fradragets skatteværdi ligeledes falder. Således vil dagplejere ikke blive stillet anderledes.

 

1.3 Bundfradrag til gaver og foreninger

 

Tidligere har der ikke været fradrag for gaver til velgørende foreninger omfattet af ligningslovens § 8A, hvis beløbet var under 500 kr. Ligeledes fik du kun ved indbetalinger op til kr. 14.500 fradrag for den del af beløbet, der oversteg kr. 500.

Med de nye regler gives der mulighed for at indbetalinger under kr. 500 giver fradrag, ligesom beløb op til kr. 14.500 kan fradrages fuldt ud. Den maksimale grænse på kr. 14.500 reguleres årligt. Vi kan oplyse, at der stadig er krav om, at indbetalingen er oplyst til SKAT, for at opnå fradraget.

Reglerne træder i kraft fra og med indkomståret 2012.

 

1.4 Rejse- og opholdsudgifter


Er det nødvendigt for dig selv at afholde udgifter til rejser og ophold som led i dit arbejde, skal du være opmærksom på ændrede regler.

Fra og med 1. januar 2010 indføres et loft på kr. 50.000 for fradrag for afholdte rejseudgifter. Dette loft har ikke betydning for din ret til at modtage godtgørelser eller betaling af udlæg fra din arbejdsgiver i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser. Det er udelukkende udgifter du selv har afholdt og ikke har fået refunderet af din arbejdsgiver.1.5 Beskæftigelsesfradrag


Der vil frem til 2019 ske en gradvis stigning i beskæftigelsesfradraget, for på samme måde at kompensere for den faldende fradragsværdi af de ligningsmæssige fradrag, som nævnt tidligere.

Stigningen illustreres i nedenstående tabel.


 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fradrags %

4,25

4,25

4,25

4,4

4,5

4,65

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

Beløbsgrænse

13.600

13.600

13.600

14.100

14.400

14.900

15.400

16.000

16.600

17.300

17.900Dette fradrag vil som tidligere blive indregnet automatisk i din årsopgørelse hos SKAT, og du skal således ikke foretage dig noget i denne forbindelse.


Ønsker du en oversigt og yderligere information om Skattereformen kan du klikke her.


Kontakt SkatteInform


Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.


Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores statsautoriserede revisorer og skattekonsulenter til rådighed med kvalificeret rådgivning.


Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk


SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V


Artikel nr. 2009-7 af 3. september 2009

Kilde: LOV nr. 519 af 12/06/2009 samt LOV nr. 459 af 12/06/2009 med tilhørende forarbejder


Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning