Aktuel Skat 1 2013

Servicefradrag for 2012

Muligheden for at få skattefradrag for hjælp i hjemmet er afskaffet for arbejde udført i 2013 og fremefter. Men muligheden for at få fradrag for arbejde, der er udført i 2012 eksisterer stadig. Det er muligt at få fradrag på op til kr. 30.000 svarende til en besparelse på ca. kr. 10.000. Foruden kravene til hvilke arbejder, der er omfattet af ordningen, er der også andre betingelser, der skal opfyldes.

1. Udført i 2012

Det er et krav, at arbejdet er udført i 2012. Hvis opgaven ikke er færdigafsluttet, kan du bede din håndværker eller lignende om at opdele fakturaen, således at du får en særskilt faktura for det arbejde, der alene vedrører 2012.

2. Elektronisk betaling

Det er muligt at foretage betaling af regninger for arbejde udført i hjemme for 2012 frem til d. 28. februar 2013 og stadig opnå fradrag hos SKAT.

Det er dog et krav, at regningen er betalt elektronisk og ikke kontant eller med check. Ellers accepteres det ikke hos SKAT. Elektronisk betaling kan eksempelvis være overførsel via netbank, betalning af girokort eller ved brug af dankort eller kreditkort.

3. Indberetning

For at opnå fradrag for udgifterne skal oplysningerne indberettes til SKAT. Du kan selv indberette ved at bruge tast-selv-løsningen  i din skattemappe. Hvis du har givet autorisation til, at andre kan få adgang til din skattemappe, kan du aftale at de foretager indberetningen.

Du kan allerede nu indberette. Hvis du venter med at indberette oplysningerne til efter udgangen af februar kommer oplysningerne ikke med på den foreløbige årsopgørelse og du vil modtage en ny korrigeret årsopgørelse senere.

4. Dokumentation

Det er ikke nødvendigt at indsende dokumentation for fradraget til SKAT. Du skal dog gemme dokumentationen frem til udgangen af 2015, da SKAT kan forlange at få det udleveret.

4. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.