Udligningsskat

Udligningsskattens indflydelse på din skattebetaling, såfremt du modtager pensionsudbetalinger

Udligningsskatten er egentlig ikke så ny, at den fortjener en Aktuel Skat, men da den alligevel i ny og næ giver anledning til negative overraskelser når årsopgørelsen fra SKAT modtages, bringer vi her et lille "brush up" omkring dens indflydelse på din skattebetaling, såfremt du modtager pensionsudbetalinger.

 

1. Indført tilbage i 2010

Som antydet ovenfor er udligningsskatten ikke en ny skat. Den blev vedtaget i 2010 med virkning fra 2011, og blev indført i forbindelse med afskaffelse af den daværende mellemskat på 6%.

 

2. Grundlaget for udligningsskat

Udligningsskatten beregnes af det mindste beløb af enten summen af en række skattepligtige løbende pensionsudbetalinger som f.eks. livrenter, ratepensioner, tjenestemandspensioner, indeksordninger, Folkepension og ATP, som måtte overstige et bundfradrag på kr. 362.800 eller af den personlige indkomst tillagt evt. fratrukne (private) pensionsindskud og ikke medregnede (arbejdsgiver administreret) pensionsindskud, som måtte overstige bundfradraget på 362.800.

 

Udbetalinger fra bl.a. kapitalpension, invalidepension og førtidspension samt efterløn og fleksydelse er ikke omfattet af udligningsskatten. Det samme gør sig gældende for udbetalinger fra obligatoriske udenlandske sociale sikringsordninger.

 

Uudnyttet underskud i personlig indkomst fra tidligere år kan modregnes i grundlaget ligesom underskud af anden personlig indkomst også kan modregnes.

 

3. Bundfradrag - delvis overførsel mellem ægtefæller

Som nævnt under pkt. 2 udgør bundfradraget kr. 362.800 pr. ægtefælle og evt. uudnyttet bundfradrag kan delvist overføres mellem ægtefæller. Der er dog den begrænsning at der maksimalt kan overføres 121.000 uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller.

 

Hvis den personlig indkomst hos ægtefælle nr. 1 udgør kr. 100.000, vil der således kunne overføres uudnyttet bundfradrag kr. 21.000 til ægtefælle nr. 2, ved beregning af dennes udligningsskat.

 

Hvis den personlig indkomst hos ægtefælle nr. 1 udgør kr. 122.000, vil der således ikke være rest bundfradrag til overførsel til ægtefælle nr. 2,

 

4. Sats - aftrapning

Pct. satsen for udligningsskat udgør for 2013 og 2014 6%, hvorefter den fra og med 2015 nedtrappes med et pct. point p.a. og derfor vil udgøre 1 pct. i 2019 og helt være udfaset i 2020.

 

5. Planlægning

Grundlæggende så opfordrer udligningsskattens størrelse til en udskydelse af pensionsudbetalings tidspunktet. Altså en længere forbliven på arbejdsmarkedet - for nogen.

 

Bundfradraget på 362.800 gør ligeledes at det også kan være en rigtig god idé at forlænge udbetalingsperioden.

 

Omvendt kan et uudnyttet underskud i personlig indkomst fra tidligere år være et incitament til at starte pensionsudbetalingerne nu.

 

6. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Frederiksborggade 54,1 tv.

1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.