NYT: Ekstra fradrag ved indbetaling på pension i 2018

Det er nu tid til at få styr på de beslutninger du skal nå at tage inden indkomståret udløber, hvor det ikke længere er muligt at disponere med mulighed for at spare i skat.

 

Vi vil nedenfor kort gøre dig opmærksom på muligheden for at få et ekstra skattefradrag i 2018 ved at indbetale optimalt på en pensionsordning. Der er tale om en politisk beslutning, der skal tilskynde til en større pensionsopsparing.

 

Indbetaling på pensionsordning i 2018

Som du sikkert er bekendt med, kan du få fradrag i din personlige indkomst på op til kr. 54.700 i 2018, hvis du indbetaler på en ratepension eller på en ophørende alderspension også kaldet livrente. Grænsen gælder også ved indbetalinger via din arbejdsgiver.

 

Du kan herudover få fradrag for beløb, der overstiger kr. 54.700 i 2018 (ubegrænset). Du skal indbetale pengene på en pensionsordning med livsvarige udbetalinger.

 

Du kan herudover få fradrag for op til kr. 50.400 (opfyldningsfradrag), hvis du enten forpligter dig til at indbetale på en pensionsordning med løbende udbetalinger i minimum 10 år eller du foretager en engangsindbetaling, hvor du får fradrag for din samlede indbetaling fordelt over ti år, svarende til en 1/10 af den samlede indbetaling.

 

Det nye ekstra fradrag fra 2018

Du har mindre end 15 år til folkepensionen:

Fra 2018 kan du nu få fradrag på 20% af din indbetaling på op til kr. 70.000 efter arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at dit ekstra fradrag ved indbetaling af kr. 70.000 bliver kr. 14.000. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, som giver en skatterabat på ca. 3.640 kr., svarende til em skatteværdi på 26%.

 

Du har mere end 15 år til folkepensionen:

Fra 2018 kan du nu få fradrag på 8% af din indbetaling på op til kr. 70.000 efter arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at dit ekstra fradrag ved indbetaling af kr. 70.000 bliver kr. 5.600. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, som giver en skatterabat på ca. 1.456 kr., svarende til em skatteværdi på 26%.

 

Fradraget og skatteværdien heraf stiger gradvist fra 2018 til 2020 således:

 

Pct.

            2018

        2019

        2020

Pensionsfradrag ved mindre end 15 år til pensionsalderen

           

            20 %

 

          22%

 

          32%

Pensionsfradrag ved mere end 15 år til pensionsalderen

 

             8%

 

          8%

 

          12%

 

Maximum grundlag for fradrag

         

          70.000

      

       70.000

      

       70.000

Maximum skatteværdi af ligningsmæssigt fradrag (26%) mindre end 15 år til pensionsalderen

70.000 * 20%*26% = 3.640

70.000 * 22%*26% = 4.004

70.000 * 32%*26% = 5.824

Maximum skatteværdi af ligningsmæssigt fradrag (26%) mere end 15 år til pensionsalderen

70.000 * 8%*26% = 1.456

70.000 * 8%*26% = 1.456

70.000 * 12%*26% = 2.184

 

Råd til dig

Hvis du i dag ikke har indbetalt op til kr. 70.000 på din pensionsordning, og du betaler topskat af din indkomst, kan du overveje, om du ønsker at øge din pensionsindbetalinger, og dermed få glæde af dette nye fradrag. Ved vurderingen skal du selvfølgelig kigge på, hvor stor din pensionsopsparing er i forvejen. Om det er fornuftigt at indgå en livsvarig pensionsaftale. Derudover har din alder betydning for din beslutning.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har brug for rådgivning om pensionsbeskatning, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.