Beregn restskatten for 2018 – kom på forkant med skatten for 2019

SKAT har fra og med indkomståret 2018 skruet yderligere op for rentesatserne på jeres skattebetalinger. Derudover giver SKAT ikke længere rente af for meget indbetalt skat. Da renterne stadig ikke er gjort fradragsberettiget, er der således endnu mere grund til at få beregnet din forventede skat for indkomståret 2018.

Har du haft, eller vil du få ekstraordinære indtægter eller fradragsberettigede udgifter ved f.eks:

 

 • Udlejning af fast ejendom
 • Udbytte, køb og salg af aktier
 • personlig virksomhed, I/S eller anden anpartsvirksomhed
 • store kursudsving i 2018 på lagerbeskattede værdipapirer, såvel gevinster som tab
 • eller bliver virksomhedens resultat større eller mindre end forudsat ved forskudsregistreringen
 • refinansieret din bolig
 • ændret dine pensionsindbetalinger
 • Gift eller skilt
 • Investeret i nye aktiviteter

 

Hvis du har en samarbejdsaftale med SkatteInform beregner vi gerne din skat for 2018 uden særskilt honorar. Du modtager en mail fra os i efteråret 2018, med nærmere angivelse af hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker denne beregning.

 

Har du ikke en samarbejdsaftale med SkatteInform, kan du lave en aftale med os om en skatteberegning inden årets udgang. I så fald beder vi dig kontakte os på tlf. 33 32 10 10 eller sende en mail til statsautoriseret revisor Inge Nilsson: INI@skatteinform.dk  for et uforpligtende tilbud.

 

Skatteplanlægning 2018 og 2019

Hvis du allerede nu har en forventning om ekstraordinære indtægter i 2019 eller måske en forventning om ekstraordinært fald i indkomsten i 2019 ift. 2018, er det vigtigt at vi også informeres om dette, af hensyn til en eventuel skatteplanlægning og forskudsregistrering for 2018 og 2019.

 

Vi udarbejder gerne efter aftale en skatteplan med alternativer og tilhørende rådgivning.

 

Hvis du er interesseret i ovenstående, beder vi dig kontakte os, således at vi kan drøfte dine ønsker og muligheder.

 

Skemaet viser, hvordan frivillige indbetalinger af forventet restskat kan foretages.

 

Ændre forskudsregistreringen

 

Ingen beløbsgrænse

 

 

 

Overskydende skat

 

Ingen beløbs-grænse

 

Procentgodtgørelsen offentliggøres den 15. december 2018. Godtgørelsen forventes at blive nedsat til NUL.

 

 

Frivillig indbetaling skal være betalt senest 31. december 2018

 

Ingen beløbsgrænse

 

Ingen procentgodtgørelse af en eventuel overskydende skat som skyldes en frivillig indbetaling.

 

Opstår der alligevel restskat, se nedenfor.

 

Frivillig indbetaling efter

31. december 2018, men senest 1. juli 2019.

 

Ingen beløbsgrænse

 

Du skal betale en dag til dag rente* af hele den frivillige indbetaling fra 1. januar 2019 til betalingsdagen.

 

Opstår der efter den frivillige indbetaling alligevel restskat, som du også indbetaler inden 1. juli pålægges denne ligeledes dag til dag renten fra 1. januar 2019 til betalingen.

 

Er der stadigvæk restskat efter den 1. juli 2019 pålægges denne et noget dyre procenttillæg**

 

*      Dag til dag renten for restskat for 2018 udgør den fastsatte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber med fradrag af 0,5 procentpoint. Vi forventer, at dag til dag renten til SKAT for 2018 udgør 2,4%. Den endelige dag-til-dag rente offentliggøres den 15. december 2018

 

**    Procenttillæg for restskat for 2018 udgør den fastsatte kassekreditrente for ikke finansielle selskaber tillagt 1,5 procentpoint. Vi forventer, at procenttillægget for restskat for 2018 bliver fastsat til 4,4%.

 

Forventer du restskat for 2018, kan du gøre følgende:

 

 1. Ændre forskudsregistreringen
 2. Foretage en rentefri frivillig indbetaling af hele beløbet inden årets udgang – se dog afsnittet ”Hvis du anvender virksomhedsordningen” nedenfor
 3. Foretage en frivillig indbetaling senest den 1. juli 2019, som dog koster dig en ikke

      fradragsberettiget dag til dag rente fra 1. januar 2019 til betaling sker.

 

Hvis du anvender virksomhedsordningen, kan der dog være situationer, hvor indbetaling af restskat med fordel kan udskydes til d. 1. januar 2019.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.