Bindende svar fra Skattestyrelsen

Overvejer du at søge om bindende svar fra Skattestyrelsen?

Det kan være nyttigt at vide, hvornår det er en god idé at søge et bindende svar fra Skattestyrelsen.

 

Er du i tvivl om følgende:

 

  • En given disposition er skattepligtig eller skattefri?
  • Hvordan skal indkomsten opgøres/beregnes?
  • Hvordan skal indkomsten beskattes? Hvilken type indkomst er der tale om?
  • Hvornår (i hvilket år) skal indkomsten beskattes?
  • Kan du fratrække udgiften?
  • Hvornår kan udgiften fratrækkes?

 

Hvad er bindende svar?

Når du får et svar fra Skattemyndighederne på et bindende svar, vil dette svar typisk gælde i 5 år fra det tidspunkt du modtager svaret. Vær opmærksom på, at det bindende svar kun er bindende for Skattemyndighederne i din sag. Andre kan ikke støtte ret på et bindende svar til dig.

 

I nogen sager kan der være såvel en længere bindingsperiode som en kortere bindingsperiode. F.eks. kan en kortere bindingsperiode forekomme i sager om kontrollerende transaktioner.

 

Et bindende svar kan normalt forventes besvaret af skattemyndighederne inden for 3 – 6 måneder.

 

De principielle spørgsmål behandles af Skatterådet, og har normalt en længere sagsbehandlingstid.

 

Du kan anmode om bindende svar såvel før og efter du disponerer

Ofte bruges bindende svar i situationer før du disponerer. Dette kan forhindre dig i at disponere, før du kender de skattemæssige konsekvenser af dispositionerne.

Hvis du ønsker dit spørgsmål afklaret samtidig med at du ønsker sikkerhed om den skattemæssige behandling vil et bindende svar formentlig være løsningen.

 

Du kan også indsende information via din skattemappe

Hvis du har disponeret, kan det i nogen situationer være en god ide tydeligt at skrive i din skattemappe, hvordan du har selvangivet, især hvis der er tale om en skattefri disposition eller hvis du er i tvivl om, hvordan indkomsten beskattes eller om du kan få fradrag for den givne udgift. Hvis skattemyndighederne finder at en efter din opfattelse skattefri disposition er skattepligtig, og du ikke har oplyst om dette i din skattemappe, vil Skattemyndigheder kunne have ret til at genoptage din skatteansættelse. Skattemyndighederne kan genoptage din skatteansættelse i op til 10 år beregnet fra 1. maj året efter det år, som dispositionen vedrører. Sådanne sager kan også give bøde eller strafansvar. Dette hænger sammen med, at skattemyndighederne ikke har været klar over dispositionen, medmindre at du selv har oplyst det.

 

Husk du skal være sikker på, at du indberetter både indkomst og fradrag i det rigtige år.

 

Denne fremgangsmåde er uden gebyr, men vær opmærksom på, at du har oplyst og selvangivet i det rigtige indkomstår.

 

Hvad koster et bindende svar?

Du skal betale et gebyr på 400 kr., hvis du ønsker et bindende svar. Ofte skal du søge hjælp fra en rådgiver med erfaring i anmodning om bindende svar. Der stilles en række formelle krav til en anmodning om bindende svar, som du skal overholde. Hvis anmodningen af skattemyndighederne anses for mangelfuld, kan skattemyndighederne afvise anmodningen.

 

Få hjælp og råd til bindende svar i netop din sag!

Vi vil gerne hjælpe dig med råd om dine muligheder i din sag. Vores mangeårige erfaring på området kan gavne dig.

  

Bliv kontaktet af vores team 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet af vores team med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.