Håndværkerfradrag (servicefradrag) genindført

Læs mere om håndværkerfradraget og loven bagi                           

1.      Lovens formål

Lovens formål er, at bidrage til flere private arbejdspladser, herunder skabe mulighed for flere praktikpladser, skabe øget omsætning i lokalområderne og ikke mindst give familier en håndsrækning i en travl hverdag.

 

2.      Periode og anvendelse

Som beskrevet ovenfor er der tale om en videreførelse af den oprindelige boligJobordning for 2013-2014, hvorfor loven træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Loven gælder imidlertid også kun for indkomståret 2015.

 

Det forventes at BoligJobordningen fortsætter efter udløbet af 2015, men at det i så fald vil blive i en ”grønnere” udgave.

 

Allerede fra ca. 1. oktober 2015 vil det være muligt at indberette allerede afholdte fradragsberettiget omkostninger omfattet af BoligJobordningen, til årsopgørelsen for 2015.

Din betaling af fakturaer omfattet af BoligJobordningen skal ske senest den 29. februar 2016. Ellers mistes adgangen til fradrag.

 

3.      Glemt håndværkerfradrag

Fortvivl ikke hvis du har glemt at indberette håndværkerfradrag for 2012, 2013 eller 2014. Det kan nås endnu. For alle 3 år gælder at betaling af faktura skal være sket senest den 28. februar året efter.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du er interesseret i assistance med gennemgang af din virksomhedsordning, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54 1. tv

1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.

 

Kilde: Lov nr. 997 af 30. august 2015 (Lovforslag L 5) om genindførelse BoligJobordningen (”Håndværker-/Servicefradrag”) for 2015.  </p