Personal Tax Rates

 

 

2019

2018

 

 

 

Skatteprocenter og bundfradrag

 

 

 

 

 

Bundskattesats/ Basic Tax Rate

12,16%

11,13%

 

 

 

Topskattesats/ Top Tax Rate

15%

15%

Beregnes af personlig indkomst + bidrag til kapitalpension

 

 

Topskattegrænse/ Top Tax Bracket (lower limit)

513.400

498.900

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ægtefæller

44.800

89.600

43.800

87.600

    

 

AM-bidrag mv./ Labour Market Contributions

 

 

 

 

 

 

 

 

AM-bidrag

8%

8%

Sundhedsbidrag

Afskaffet

1%

 

 

 

Personfradrag/ Personal Allowance

 

 

For alle over 18 år/ For everyone under 18

47.000

46.000

Unge under 18 år/ For everyone over 18

35.300

34.500

 

 

 

Aktieindkomst/ Income from Shares

 

 

Progressionsgrænse for aktieindkomst

54.000

52.900

Skat af aktieindkomst/ Tax on Earnings from Shares

 

 

Under progressionsgrænsen

27%

27%

Over progressionsgrænsen

42%

42%

 

 

 

Midlertidigt arbejde i Danmark/ Temporary Work in Denmark

 

 

Beskatning af udenlandske "forskere"(7 år)

27%

27%

Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (før AM-bidrag)

66.600

65.100

 

 

 

Begrænset skattepligtige/ Limited Tax Liabilities

 

 

Kommuneskat

24%

24%

Statsskat

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

Personfradrag i visse A-indkomster

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

 

 

 

Restskat og overskydende skat/ Underpaid Tax and Overpaid Tax

 

 

Grænse for indregning af restskat

20.500

20.100

Restskat betalt inden årets sidste bankdag

0%

0%

Godtgørelse overskydende skat

 0%

0,5%

Dag til dag rente ved indbetaling af restskat i perioden 1/1-1/7

2,2%

1,7%

Procenttillæg ved indbetaling af restskat efter 1/7

  4,2%

3,7%

 

 

 

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen/ Personal Business Taxation

 

 

Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen

22%

22%

Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud

25%

25%

Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning

5.000

5.000

Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.

197.300

193.000

Maks. henlæggelse pr. år for kunstere mv.

657.200

643.100

Rentekorrektion

3%

3%

Kapitalafkastsats

0%

0%

Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst

51.500

50.400

Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse

78%

78%

Minimumbeløb ved køb af hovedaktionæraktier

701.000

686.000

 

 

 

Dødsbobeskatning/ Estate Taxation

 

 

Mellemperiode skatteprocent

50%

50%

Dødsboskat

50%

50%

Bofradrag i skatten pr. måned

5.900

5.700

Mellemperiodefradrag

2.200

2.100

 

 

 

Beløbsgrænser for skattefrihed:

 

 

Boets aktiver ved boafslutning

2.901.400

2.839.100

Boets nettoformue ved boafslutning

2.901.400

2.839.100

 

 

 

Grøn check/ Compensation for Higher Green Taxes (the "green cheque")

Årlig grøn check til alle fyldt 18 år
Årlig grøn check til pensionister

630
900

765
930

Supplerende grøn check til alle fyldt 18 år
Supplerende grøn check til pensionister

145
210

175
215

Tillæg til grøn check til alle fyldt 18 år med lave indkomster

280

280

Aftrapningsgrænse for grøn check

405.700

397.000

Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til alle fyldt 18 år

Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til pensionister

8.400

12.000

10.200

12.400

Indkomstgrænse for tillæg til grøn check

237.100

232.000

Aftrapningsprocent for nedsættelse af grøn check

7,5%

7,5%

 

Boafgift af gaver/ Estate Tax on Gifts

 

Grænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede

65.700

64.300

Grænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn

23.000

22.500

Bundfradrag ved boafgift

295.300

289.000

Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge

15%

15%

Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge

25%

25%

 

Digital betaling/ Digital Payment Fees

   
Krav om digital betaling over beløbsgrænsen 10.000 10.000