Indirect Taxes and Fees

 

2021

2020

 

Afgifter af dødsboer og gaver/

Indirect Taxes on Estates and Gifts

Bundfradrag ved boafgift

308.800

301.900

Bundfradrag ved gaveafgift, nære slægtninge

68.700

67.100

Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn

24.000

23.500

Bo og gave afgiftsprocent ved arv til nære slægtninge

15%

15%

Tillægsboafgiftsprocent, arv ikke nære slægtninge

25%

25%

Gaveafgiftsprocent ved visse andre overdragelser

36,25%

36,25%

 

Klageafgift eller gebyr/

Fee for Filing a Complaint

 

Bindende forhåndsbesked, egne forhold

400

400

Gebyr for anmodning om omgørelse

2.500

2.500

Klageafgift Skatteankestyrelsen - 400

 

Moms/ VAT

Afgiftssats

25%

25%

Mindste grænse momsreg. (særregler for blinde og kunstnere)

50.000

50.000

Grænse for momsreguleringsforpligtelse

100.000

100.000

 

Lønsumsafgift/ Payroll Tax

Momsfri virksomheder

4,12%

4,12%

Finansiel virksomhed

15,3%

15,2%

Lotterier, organisatoner, fonde og foreninger

6,37%

6,37%

Udgivere eller importører af aviser

3,54%

3,54%