Deductions

 

2019

2018

 

Lønmodtagerfradrag/ Employee Deductions

Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9

6.200

6.100

Beskæftigelsesfradrag LL§ 9J, stk. 2, maks. 8,75%,

37.200

34.300

Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

22.400

21.200

Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner

16.300

15.900

Maksimalt fradrag for fagligt kontingent

6.000

6.000

 

 

 

Håndværkerfradrag/ Home Renovation Deductions

 

 

Maksimalt fradrag for udgifter til håndværkerydelser med grønt sigt i hjemmet

12.200

12.000

Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet

6.100

6.000

     

Befordringsfradrag (hjem-arbejde)/

Transportation Allowance (Home-Work)

0 - 24 km pr. dag

Intet

fradrag

Intet

fradrag

25 - 120 km pr. dag

1,98

1,94 
Over 120 km pr. dag 0,99 0,97 
Over 120 km pr. dag i visse udkantskommuner 1,98 1,94 
Fradrag ved passage af Storebælt i egen bil/motorcykel

110

110

Fradrag ved passage af Storebælt med kollektiv trafik

15

15

Fradrag ved passage af øresund i egen bil eller motorcykel/

Deduction for crossing the Øresund in a personal vehicle or motorcycle

50

50

Fradrag ved passage af øresund med kollektiv trafik

8

8

Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag

278.100

272.100

Maks. tillægsbeløb til befordringsfradrag

15.400

13.900

 

Etableringskonto/

Deduction for the Establishment of a Company Account

Maks. henlæggelse af nettolønindtægt,

60%

60%

Dog altid 250.000 kr. af nettolønindtægt og min. 5.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering.

89.500

87.800

 

Rejsegodtgørelse/ Travel Allowance 

   
Kost

509

498

Logi

219

214

Loft over rejsefradrag

28.000

27.400

 

Skattefri befordringsgodtgørelse/

Tax-Free Travel Allowance

Kørsel 0 - 20.000 km i egen bil/motorcykel

3,56

3,54 

Kørsel over 20.000 km i egen bil/motorcykel

1,98

1,94 

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 0,53 0,53 
     
Børnebidrag pr. år/ Child Support per year    
Normalbidrag 16.644 16.320
Heraf grundbeløb 14.736 14.448
- tillæg, ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.908 1.872