Deductions

 

2021

2020

 

Lønmodtagerfradrag/ Employee Deductions

Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9

6.500

6.300

Beskæftigelsesfradrag LL§ 9J, stk. 2, maks. 10,5%,

40.600

39.400

Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

23.400

22.900

Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner

17.000

16.600

Maksimalt fradrag for fagligt kontingent

6.000

6.000

 

 

 

Håndværkerfradrag/ Home Renovation Deductions

 

 

Maksimalt fradrag for udgifter til håndværkerydelser med grønt sigt i hjemmet

12.800

12.500

Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet

6.400

6.200

     

Befordringsfradrag (hjem-arbejde)/

Transportation Allowance (Home-Work)

0 - 24 km pr. dag

Intet

fradrag

Intet

fradrag

25 - 120 km pr. dag

-

1,96 
Over 120 km pr. dag - 0,98 
Over 120 km pr. dag i visse udkantskommuner - 1,96
Fradrag ved passage af Storebælt i egen bil/motorcykel

110

110

Fradrag ved passage af Storebælt med kollektiv trafik

15

15

Fradrag ved passage af øresund i egen bil eller motorcykel/

Deduction for crossing the Øresund in a personal vehicle or motorcycle

50

50

Fradrag ved passage af øresund med kollektiv trafik

8

8

Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag

290.800

284.300

Maks. tillægsbeløb til befordringsfradrag

15.400

15.400

 

Etableringskonto/

Deduction for the Establishment of a Company Account

Maks. henlæggelse af nettolønindtægt,

60%

60%

Dog altid 250.000 kr. af nettolønindtægt og min. 5.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering.

93.600

91.500

 

Rejsegodtgørelse/ Travel Allowance 

   
Kost

532

521

Logi

228

223

Loft over rejsefradrag

29.300

28.600

 

Skattefri befordringsgodtgørelse/

Tax-Free Travel Allowance

Kørsel 0 - 20.000 km i egen bil/motorcykel

-

3,52 

Kørsel over 20.000 km i egen bil/motorcykel

-

1,96 

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) - 0,54 
     
Børnebidrag pr. år/ Child Support per year    
Normalbidrag - 1.415
Heraf grundbeløb - 1.253
- tillæg, ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.908 1.944