Udlejningsregnskab | Skatteregler | Forældrekøb

 

Husk at opgøre din skattepligtige indkomst fra udlejning af din bolig

Udlejer du hele din bolig, har du kun værelsesudlejning eller har du forældrekøb, er dine lejeindtægter som udgangspunkt skattepligtige. Du skal huske at opgøre din skattepligtige indkomst fra udlejningen og indberette til Skattestyrelsen, også selvom du har en udenlandsk ejendom der udlejes.

Det er vigtigt, at du kender skattereglerne for udlejning af fast ejendom. Har du ikke overskud eller viljen til at sætte dig ind i reglerne, anbefaler vi dig til at søge professional rådgivning.

 

I skattemæssig henseende skelnes der mellem to hovedbegreber indenfor udlejning. Beskatningen afhænger først og fremmest af om der er tale om delvis udlejning eller erhvervsmæssig udlejning:

 

Erhvervsmæssig udlejning: Hvis du udlejer hele din ejerbolig i en periode på over 12 måneder, og samtidig ikke bor i den, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Det betyder, at indtægten beskattes som personlig indkomst.

 

Delvis udlejning: Hvis du udlejer din bolig, som du selv bor i, i en periode på under 12 måneder eller har værelsesudlejning, er der tale om delvis udlejning. Det betyder, at indtægter beskattes som kapitalindkomst.

 

Delvis udlejning

Ved delvis udlejning kan du vælge mellem et bundfradrag eller den regnskabsmæssige metode.

 

Bundfradrag

Du kan fra og med 2018 vælge mellem nedenstående to metoder:

 

1) Bundfradraget er den simpleste metode, og giver et bundfradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst. 24.000 kr. Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.

 

2) Fra 2018 er der kommet endnu en valgmulighed til bundfradrag. De nye regler giver et fast bundfradrag på 28.600 i 2019. Du skal betale skat af 60 procent af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget. Du har valgfrihed til at vælge, hvilken af de to metoder du vil bruge. Størrelsen på ejendomsvurderingen og lejeindtægterne vil være afgørende for, hvad der bedst kan betale sig.

 

Regnskabsmæssig metode

Når du vælger regnskabsmæssig metode, skal du betale skat af lejeindtægten efter, at du har fratrukket de faktiske udgifter. Der skal udarbejde et regnskab over lejeindtægter og udgifter. Vær opmærksom på, at hvis du vælger at benytte den regnskabsmæssige metode, kan du ikke senere skifte til metoden med bundfradrag.

 

Sommerhusudlejning

Du kan læse mere om reglerne for sommerhusudlejning på vores webside ved at klikke her Sommerhusudlejning.

 

Erhvervsmæssig udlejning

Ved erhvervsmæssig udlejning anses du for at være selvstændig erhvervsdrivende af indkomst fra din udlejningsejendom, da du driver udlejningsejendommen for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk overskud. Ved forældrekøb og samtidig udlejning til dit barn er du pt. omfattet af reglerne for erhvervsmæssig udlejning.

 

I den forbindelse giver Skattestyrelsen mulighed for at vælge mellem tre beskatningsmetoder:

 

  • PSL – Personskatteloven
  • VSO - Virksomhedsordningen
  • KAO – Kapitalafkastordningen

 

Uanset hvilken metode du ender med at vælge, skal du udarbejde et udlejningsregnskab, der viser resultatet af overskuddet, samt en oversigt over aktiver og passiver.

 

Vores råd

Vi anbefaler at du som udgangspunkt skal vælge beskatning efter VSO, særligt hvis du i forvejen betaler topskat, men det kræver først og fremmest, at du ikke blander udlejningen sammen med din egen privatøkonomi. Udlejningsvirksomheden skal drives på en separat bankkonto, hvor lejeindtægterne tilgår og driftsomkostningerne fragår. Du bør som udgangspunkt søge professional rådgivning, når du vil bruge VSO eller KAO, da disse modeller er komplekse at have med at gøre.

 

Det skal bemærkes at ovenstående skatteordninger/regler ikke er fyldestgørende. Alle områder er ikke beskrevet, og vi råder dig til at søge konkret rådgivning.

 

Kontakt os

Vi har gennem årene opbygget faglig viden og stor ekspertise med udlejningsejendomme. Vores ekspertise ligger indenfor to forretningsområder: beskatning og rådgivning med køb og salg af ejendomme.    

 

Du er velkommen til at kontakte os og få et gratis og uforpligtende tilbud. Vi vil gerne tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke løsninger du har behov for.

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

 

 

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.