Skat ved sommerhusudlejning

 

Feriebolig omfattet af sommerhusloven må ikke udlejes erhvervsmæssigt

En feriebolig, der er omfattet af sommerhusloven, må ikke udlejes erhvervsmæssigt. Vi kan derfor kategorisere sommerhusudlejning indenfor bestemmelserne for delvis udlejning. Du kan vælge at blive beskattet efter et fast bundfradrag eller den regnskabsmæssige metode. Der er valgfrihed for valg beskatningsmetode.

 

Bundfradrag

Ved brug af bundfradraget afhænger bundfradragets størrelse af, om du udlejer dit sommerhus gennem et bureau eller selv administrere udlejningen. Du kan med fordel udleje igennem et bureau.

 

Bundfradragets størrelse:

 

  • Privat udlejning - Lejeindtægter på de første 11.500 kr. pr. sommerhus i 2020 (11.700 kr. i 2021) er skattefrie, hvis du lejer ud privat.

 

  • Udlejning via bureau - Lejeindtægter på de første 41.800 kr. pr. sommerhus i 2020 (42.700 kr. i 2021) er skattefrie, hvis du lejer ud gennem bureau.

 

Du får automatisk det høje bundfradrag, når bureauet indberetter tallene til Skattestyrelsen.  Du behøver derfor ikke at gøre noget.   

 

Når lejeindtægterne fra sommerhusudlejningen er større end bundfradraget udgør beskatningsgrundlaget 60 procent af den resterende del. Du kan ikke få fradrag for de faktiske udgifter, når du bruger bundfradraget.

 

Den regnskabsmæssige metode

Den regnskabsmæssige metode har samme princip, som ved delvis boligudlejning. Her skal du udarbejde en opgørelse over dine lejeindtægter og udgifter ved udlejningen. Der gives intet bundfradrag eller fradrag for underskud. Der kan ikke skiftes princip til bundfradrag i senere indkomstår.