SkatteInforms persondatapolitik

SkatteInform er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vore kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og vore medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder persondataforordningen.

 

Når SkatteInform i forbindelse med levering af konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, anser vi os for databehandler, da vi behandler dem på vegne af vores kunde og efter kundens instruks. I disse tilfælde sikrer vi at indgå databehandleraftale med vores kunde, der indeholder instruks og vilkår for SkatteInform’s behandling af personoplysninger.

 

Når SkatteInform udfører revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, anser vi os for dataansvarlige, lige såvel som når vi udfører andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor SkatteInform bestemmer formålet med behandlingen. I disse sager vil en databehandleraftale ikke være aktuel.

 

Lovgrundlag

Behandling af ovennævnte personoplysninger sker i henhold til art. 6, stk. 1 litra a) i Europa-Parlamentet og Rådets forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) og den danske Databeskyttelseslov (efter 25. maj 2018).

 

Hvem kan behandle disse oplysninger?

Oplysningerne behandles af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr. nr. 35394206) og hertil tilknyttet databehandler.

 

Hvem kan oplysningerne videregives til (modtagere)?

Vi bruger og videregiver oplysningerne til SKAT, Skatteankestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, offentlige myndigheder eller til tredjepart - efter accept fra kunden.

 

Derudover kan forekomme tilfælde udlevering - uden samtykke fra kunden - hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering, eks. mistanke om hvidvask og terror finansiering, der ikke kan afkræftes. I sådanne tilfælde kan vi være forpligtet til indberette eller videregive oplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), evt. føre tilsyn, i medfør af Hvidvaskningslovens § 26. Der vil kun være tale om tilfælde, hvor vi er forpligtet til at videregive personoplysninger.

 

Behandling hos tredjepart

SkatteInform anvender databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af SkatteInform til at behandle dine personoplysninger på SkatteInform’s vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

SkatteInform forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

 

Hvad er formålet med indsamling af personoplysninger?

 • At udføre konsulentydelser og yde rådgivning til vore kunder, som f.eks.:
  • eks. at bistå med udarbejdelse af personligt regnskab
  • At bistå med udarbejdelse af selvangivelse
  • At bistå med udarbejdelse af årsregnskab
  • At yde assistance i skattesager
 • Berigtigelse af den registreredes identitet iht. Hvidvaskningslovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21.
 • At kunne fakturere kunden
 • At kunne kvalitetsstyre og – kontrollere
 • At styre vores forhold til kunder
 • Udvikle forretningen og tjenester (identificere kundebehov og til forbedring af servicen til kunder)
 • Varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer og applikationer
 • Til statistisk behandling og forretningsudvikling

 

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Herudover indhenter vi oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder

 • levere ydelserne
 • fakturere
 • kvalitetsstyre og -kontrollere

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af revisorloven § 23, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og god revisionsskik i medfør af revisorlovens § 16, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed.

 

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at SkatteInform kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

 • styre vores forhold til kunder,
 • udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
 • varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting,
 • administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og
 • foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

 

SkatteInform er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler derfor oplysninger, der fremgår af pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr. i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som SkatteInform er underlagt.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

SkatteInform sletter personoplysninger, når SkatteInform ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, SkatteInform er underlagt i henhold til gældende lovgivning, SkatteInforms netværk, revisortilsynet, andre offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

SkatteInform bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. SkatteInform har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

 

Hvilke rettigheder giver Persondataforordningen mig?

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i og/eller berigtige de personoplysninger om dig selv, der behandles af den dataansvarlige. Retten til indsigt medfører bl.a. at den dataansvarlige skal give dig adgang til alle personoplysninger om dig selv, der behandles.

Du er til enhver tid berettiget til at begrænse den dataansvarliges adgang til at behandle dine personoplysninger. Endvidere er du til enhver tid berettiget til at kræve personoplysninger om dig selv slettet, såfremt oplysningerne ikke længere er nødvendige, samtykke trækkes tilbage, der indgives klage til tilsynsmyndigheden m.v.

 

Besøgende på www.SkatteInform.dk

SkatteInform anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger SkatteInforms hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

 

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet.

 

Indsamling ved besøg på SkatteInforms hjemmeside

De personoplysninger, som SkatteInform indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af SkatteInform s tjenester. Herudover oplysninger om din færden på www.skatteinform.dk.

 

SkatteInform har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger. Når du har besøgt SkatteInforms hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

 1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 2. hvilken browser du bruger,
 3. hvilken ip-adresse du har, samt
 4. eventuelt dit brugernavn

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. "Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.SkatteInform.dk".

 

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet Explorer version 7.0. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

 

Samtidig med at din browser beder om www.SkatteInform.dk sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din "adresse" på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

 

Afhængigt af det operativsystem og den browser du bruger, sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren - det brugernavn du anvender, når du logger på din maskine.

 

Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan SkatteInform bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på www.SkatteInform.dk.

SkatteInform kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra f.eks. en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af SkatteInforms hjemmeside.

 

Herudover indsamler SkatteInform dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding eller levere en given tjeneste til dig, og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester, såfremt du anmoder herom. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at oplyse, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

 

Indsamling ved nyhedsbrev

Ved tilmelding til SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat registreres den e-mailadresse, som du selv afgiver.

Oplysningerne anvendes til automatisk at sende dig SkatteInforms nyhedsbrev.

Oplysningerne registreres hos SkatteInforms databehandler (webhotel).

 

Enkelte medarbejdere hos SkatteInform har adgang til en liste over tilmeldinger. Ved hjælp af disse oplysninger holder SkatteInform sig løbende orienteret om omfanget af tilmeldinger.

Oplysningerne om de enkelte tilmeldinger videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit medlemskab.

 

Cookies

SkatteInforms hjemmeside bruger som hovedregel ikke cookies. SkatteInforms hjemmeside anvender dog enkelte sessionscookies.

 

Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende SkatteInforms hjemmeside.

 

Links

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra SkatteInforms.

 

Opdatering af persondatapolitik

SkatteInform arbejder kontinuerligt med alle nødvendige tiltag for at sikre løbende overholdelse af Persondataforordningen og i henhold til Databeskyttelsesloven.

 

Persondatapolitikken er sidst opdateret den 11. januar 2022.

 

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@skatteinform.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over SkatteInforms behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.