Momsafstemning

Gennemgang af reglerne om momsafstemning 

Reglerne om momsafstemning findes i § 27, stk. 2, i mindstekravsbekendt­gørelsen. Denne bestemmelse er ophævet med virkning for regnskabsår, der begynder den 2. april 2001 eller senere.

For personligt erhvervsdrivende betyder det, at de alligevel ikke skal udarbejde en momsafstemning til årsregnskabet for regnskabsåret 2003. Kravet om momsafstemning i årsregnskabet skulle have omfattet personligt erhvervsdrivende fra 1. januar 2003.

Selskaber skal ikke udarbejde en momsafstemning for regnskabsåret 2002.

Formålet med momsafstemningen har bl.a. været at understøtte rigtigheden af skatteregnskabet. Selskaber skulle for 2002 og 2001 afstemme de poster i årsregnskabet, der er beregnet moms af samt købs- og salgsmomsen, med de momsangivelser der er sendt ind til ToldSkat.

Skatteministeriet har foretaget en undersøgelse, der har vist, at den kontrol­mæssige interesse i momsafstemninger ikke står mål med virksomhedernes omkostninger ved at udarbejde dem.

Momsafstemningen er stadig et vigtigt værktøj, som anvendes af revisor i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.