Aktuel Skat 2 2008

Muligt at få ændret betaling af ejendomsværdiskat

Det er nu muligt at få ændret betalingen af ejendomsværdiskat (eller den tidligere beskatning af lejeværdi af egen bolig) for 2007 og tidligere år helt tilbage til 1998 dog tidligst til det tidspunkt, hvor den udenlandske ejendom blev erhvervet. For mange skatteydere med udenlandsk ejendom kan der være tale om store beløb.

Anmodning om ændring af ejendomsværdiskatten eller den tidligere beskatning af lejeværdi af egen bolig skal være SKAT i hænde inden d. 25. december 2008.

 

 

SkatteInform er gerne behjælpelig med at foretage beregningerne samt efterfølgende at kontakte SKAT for at få korrigeret de respektive års skatteansættelser. Vi kan tilbyde dette gjort for 2.500 kr. eksklusiv moms pr. ejendom.

 

 

Hvis du/I har spørgsmål, er du/I naturligvis velkommen til at kontakte os på e-mail: info@skatteinform.dk eller telefon 33 32 10 10.

 

 

Årsagen til at du/I kan får ændret beregningen af tidligere års ejendomsværdiskat er, at EF-domstolen har truffet en afgørelse (Theodor Jäger, C-256/06), som medfører, at Danmark ikke kan beskatte en ejendom beliggende i udlandet højere end en dansk ejendom. En sådan beskatning er i strid med forbuddet mod restriktioner overfor kapitalbevægelser mellem EU-landene.

 

 

På grund af regeringens skattestop, har grundlaget for ejendomsværdibeskatningen for danske ejendomme været fastfrosset siden 2002. Dette har imidlertid ikke været gældende for ejendomme beliggende i udlandet. Mange har derfor betalt for meget i ejendomsværdiskat.