Rådighedsbeskatning

SKAT vil meget gerne beskatte hovedaktionærer efter reglerne om rådighedsbeskatning.

Det kan være meget vanskelige sager at vinde for skatteyderne.

 

Vi har vundet sager på området i Landsskatteretten.

 

Vi kan vurdere om du, som hovedaktionær har mulighed for at vinde din skattesag.

 

Vores erfaring og indgående kendskab til skattelovgivningen skaber tryghed for vores kunder og samarbejdspartnere.