Udbetalingsgrænsen på skattekontoen ændres

I forbindelse med covid-19 , har Folketinget den. 14. oktober 2021 vedtaget, at udbetalingsgrænsen for Skattekontoen reduceres fra 100 mia. kr. til 350 mio. kr. fra og med d. 1. februar 2022. Udbetalingsgrænsen nedsættes til 200.000 kr. den 1. maj 2023.

Dato 04/11 2021

 

Virksomheder betaler A-skat, AM-bidrag, moms og selskabsskat til Skattestyrelsen via den såkaldte ”Skattekonto”. Skattestyrelsen betaler normalt alle beløb over 200 kr. tilbage til virksomhederne, hvis virksomheden indbetaler til Skattekontoen mere end 5 hverdage før sidste rettidige indbetalingsdato.

Som følge af, at virksomhederne under coronakrisen har haft mulighed for at optage moms og A-skattelån, har det været muligt at indbetale beløb på Skattekontoen – dvs. tilbagebetale lån til Skattekontoen.

Udbetalingsgrænsen kan normalt højst sættes til 200.000 kr. Det vil sige, at en virksomhed normalt har kunne indsætte maks. 200.000 kr. på Skattekontoen , og kun hvis virksomheden selv har hævet udbetalingsgrænsen.

For perioden 7. maj 2020 til og med den 1. maj 2023 blev udbetalingsgrænsen for Skattekontoen forhøjet til 100 mia. kr. Det vil sige, at hver virksomhed har kunnet indbetale op til 100 mia. kr. på Skattekontoen, hvis virksomheden har valgt at hæve udbetalingsgrænsen til maksimum.

Formålet med at hæve udbetalingsgrænsen har været, at virksomhederne skulle have mulighed for at tilbagebetale lån af A-skat, moms og lønsum - uden at skulle betale negative bankrenter - da der ikke betales negative renter af Skattekontoen.

For at undgå at virksomhederne bruger Skattekontoen som et alternativ for en bankkonto med henblik på at undgå negative bankrenter, er det nu besluttet at reducere udbetalingsgrænsen på Skattekontoen til 350 mio.kr. fra den 1. februar 2022.

Udbetalingsgrænsen vil fra og med 1. maj 2023 igen være kr. 200.000 - medmindre der kommer nye lovændringer. 

 

Vores råd:

Vær opmærksom på, at virksomhederne selv skal vælge størrelsen på udbetalingsgrænsen op til den pt. maksimale grænse. Herved kan virksomhederne undgå at betale negative renter på indlån i bankerne.

Ønsker virksomheden pengene tilbagebetalt fra Skattekontoen, kan dette ske ved at nedsætte udbetalingsgrænsen. Bemærk, at beløb med sidste rettidig indbetalingsdato indenfor 5 dage eller andre forfaldne krav ikke udbetales.


Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.