Rekonstruktion af nødlidende selskaber

Gældskonvertering sidestilles med gældsnedsættelse

Kursgevinstlovens § 24 er nu ændret, således at en gældskonvertering sidestilles med en gældsnedsættelse, når der er tale om en samlet ordning mellem debitor og dennes kreditorer.

I det omfang gælden ikke nedskrives til et lavere beløb end værdien for kreditor, er en sådan gældsnedsættelse skattefri.

Det får således fremover ikke nogen betydning, om parterne vælger at rekonstruere selskabskapitalen ved en gældsnedsættelse eller gælds­konvertering.

I reglerne om underskudsbegrænsning i ligningslovens § 15 sidestilles gældskonvertering allerede med gældseftergivelse. Det betyder, at skattemæssigt fremførbare underskud reduceres med gældseftergivelses­beløbet.

Ikrafttræden

Reglen har virkning for gæld, der konverteres til aktier eller konvertible obligationer den 1. juli 2002 eller senere.