Overvej mulighederne for skatteoptimering, når du bruger virksomhedsordningen

Vi anbefaler, at selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, inden årets udgang sammen med deres eventuelle rådgivere, tager konkret stilling til årets dispositioner, for at have muligheden for at optimere årets skattebetalinger bedst muligt. 

Som udgangspunkt bør følgende punkter blive gennemgået:

 

 • Planlæg dine hævninger i virksomheden inden årets udgang
 • Planlæg en buffer så du undgår en negativ indskudskonto
 • Overvej eventuel overførsel af gæld til privatsfæren
 • Hvis du er omfattet af bagatelgrænsen for negativ indskudskonto på kr. -500.000 (overgangsregel fra 2014) skal du passe på at denne ikke forøges
 • Pas på hvis der er sket en omdannelse af en af flere virksomheder primo indkomståret, da vederlaget for omdannelse skal indregnes som en hævning.
 • Planlæg hvornår restskatten skal betales af hensyn til skatteoptimering
 • Vær opmærksom på, at banken ikke har taget sikkerhed i virksomhedens aktiver for private lån
 • Finansiering af indbetalinger på pensionsordninger
 • Vurdere om bilen er blevet skattemæssig optimeret
 • Har du husket muligheden for overførsel til medarbejdende ægtefælle
 • Overvej mulige reguleringer af det skattemæssige resultat for virksomheden
 • Fremryk eller udskyd planlagte investeringer

 

Alle ovenstående muligheder forsvinder ikke ved årets udgang. Vi anbefaler, at du evt. søger rådgivning herom.