Forslag til nye regler om beskatning af fri bil frem til 2025

Skat af fri bil er en udgift for medarbejderen for at få stillet en bil til rådighed af arbejdsgiveren.

Bemærk at værdien af fri bil skal for alle medarbejdere korrigeres pr. 1 juli 2021.

Dato 12/01 2021

 

Procentsatsen for værdi af fri bil er fra 2021 ændret således

Fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 er procentsatsen uændret svarende til 25 % af den del af bilens værdi (inkl. moms og afgifter) der ikke overstiger 300.000 kroner, og 20 % for resten.

 

Fra 1. juli 2021 er reglen ændret således at procentsatsen er 24,5% af bilens værdi under 300.000 kr. og 20,5 % af værdien over 300.000 kr.

 

Procentsatserne er herefter fastsat til:

 

Fra 1. januar 2022:  24 % af bilens værdi under 300.000 kr. og 21% af værdien over 300.000 kr.

Fra 1. januar 2023:  23,5 af bilens værdi under 300.000 kr. og 21,5% af værdien over 300.000 kr.

Fra 1. januar 2024: 23 % af bilens værdi under 300.000 kr. og 22 % af værdien over 300.000 kr.

Fra 1. januar 2025 beregnes procentsatsen til 22,5 % af bilens værdi.

 

Miljøtiltag

I tillæg til beskatningsværdien af fri bil, jf. ovenfor skal medarbejderen tillægge et miljøtillæg. Reglerne om miljøtillæg har været gældende siden 2010. Indtil videre har tillægget været på 150 %, men forhøjes nu år for år indtil 2025.

 

Ændringerne til miljøtillægget for fri bil er gældende fra 1. juli 2021. De nye miljøtillægsprocenter, kan ses i nedenstående oversigt:

 

250 % fra 1. juli 2021

350 % i år 2022

450 % i år 2023

600 % i år 2024

700 % i år 2025 og fremover.

 

Ladestander for el-biler

Den politiske aftale om mere grøn transport påvirker også beskatningen af ladestander for el-biler. Skattemæssigt skulle værdien af en ladestander opsat på bopælen hos en medarbejder tillægges beregningsgrundlaget for firmabilen og dermed indgå i beskatningen. Fra d. 1. juli 2021 fritages værdien af en ladestander og installation heraf for beskatning.

 

Hvad gælder

De nye ændringer til reglerne om fri bil er fremsat som lovforslag, hvilket betyder at der kan forekomme yderligere ændringer inden loven vedtages.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har brug for yderligere rådgivning vedrørende fri bil beskatningen, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.