Gaver til almennyttige foreninger

Den 20. november 2006 vedtog Folketinget en lov, der forhøjer det beløb, som kan gives til almennyttige foreninger med fradragsret.

Almennyttige foreninger m.v.

Der er fradragsret for gaver, som giveren kan dokumentere at have givet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Det er en forudsætning for fradragsretten, at foreningen m.v. er godkendt af SKAT. Der udgives hvert år en fortegnelse over de foreninger m.v., der er godkendt af SKAT. Som eksempler på godkendte foreninger m.v. kan nævnes Dansk Røde Kors og Børnecancerfonden. Men også mere smalle foreninger som for eksempel Dansk Svæveflyver Union er optaget på listen.

Beløbsgrænsen for almennyttig forening

Hvis der ydes en gave til en almennyttig forening m.v., er der ikke fradrag for de første 500 kr. Af det beløb, som overstiger 500 kr. er der fradrag for maksimalt 13.600 kr. (2007) Hvis gavens størrelse f.eks. er på 14.100 kr., er der fradrag for 13.600 kr. Er gaven større, er fradraget fortsat 13.600 kr. Maksimumsbeløbet omfatter de samlede gaver til godkendte foreninger m.v. Der er således ikke en beløbsgrænse pr. gave.

Før forhøjelsen ville maksimumsbeløbet for 2007 have været 6.800 kr. Beløbsgrænsen forhøjes hvert år.

Ikrafttræden

Forhøjelsen af fradraget har virkning for gaver ydet i 2007.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2007-54. 19. januar 2007

Kilde: Lov nr. 1582 af 20/12 2006

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning