Nyt moms- og skattetjek

Skatteministeriet har i samarbejde med FSR – danske revisorer udarbejdet et nyt moms- og skattetjek målrettet de små og mellemstore virksomheder. Virksomheder, der ønsker tilbuddet om skattetjek, vil sikre sig imod fejl og dermed få et bedre kontrol over deres moms og skatteforhold. Samtidig vil de få en række fordele fra skattemyndighedernes side. På den anden side får SKAT mulighed for at fokusere kontrollen mod de virksomheder, som bevidst forsøger at unddrage SKAT.

 

Få foretaget et moms- og skattetjek af en revisor 

Moms- og skattetjekket indebærer, at små og mellemstore virksomheder, efter eget ønske, kan anmode en revisor om at gennemgå en række udvalgte skatteforhold – og efterfølgende rette de fejl eller mangler, som gennemgangen afdækker, forud for indberetning til skattemyndighederne. Moms- og skattetjekket målrettes de områder, hvor skattemyndighedernes erfaring viser, at der oftest kan være risiko for fejl.

Disse områder er opdelt i 4 kategorier af arbejdshandlinger:

  • Tjek af virksomhedens grundlæggende oplysninger.

Revisor påser, i samarbejde med virksomheden, at oplysninger i offentlige registreringer er korrekte.

 

  • Tjek af regnskab og afstemninger

Revisor gennemgår eventuelle erklæringer om regnskabsmæssige forhold, påser, at virksomheden har foretaget afstemninger, og undersøger, om der er øvrige oplysninger, der er relevante ift. virksomhedens regnskab.

 

  • Tjek af momsforhold

Revisor gennemgår blandt andet oplysninger om virksomhedens momsforhold, herunder virksomhedens momsindberetninger og -fradrag.

 

  • Tjek af evt. sammenfald mellem virksomheds- og privatøkonomi

Revisor gennemgår, om der er sammenfald mellem virksomheds- og privatøkonomi, særligt ift. udgifter, transaktioner, biler, telefon og bolig.

 

Tjekket skal gøre det lettere for virksomhederne at få identificeret og rettet op på fejl, inden de indberetter oplysninger til skattevæsenet – og dermed give de virksomheder, der ønsker at følge reglerne, en større vished for, at de betaler korrekte skatter og moms.

Fordelen ved at deltage i ordningen er følgende:

  • Hotline til særlig afdeling hos skatteforvaltningen.
  • Fast track-ordning ved henvendelser til skatteforvaltningen og gennemsigtighed ved SKATs sagsbehandling.
  • Proaktiv indsats fra skatteforvaltningens side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
  • Mulighed for at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.
  • Mulighed for, at skatteforvaltningen telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

I første omgang er der tale om en frivillig forsøgsordning gældende for regnskabsåret 2017. SkatteInform planlægger at tilmelde sig ordningen, og vil derfor stå til rådighed for de virksomheder, der ønsker et moms- og skattetjek. Ordningen igangsættes fra 1. januar 2018.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede i assistance med moms- og skattetjek, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk 

 

SkatteInform Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54 1. tv

1360 København K

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.