Intet skattefradrag for underskud fra visse anpartsprojekter fremover

I et lovforslag fremsat af regeringen kan underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme ikke udnyttes til at nedbringe skat i personlig indkomst. Lovforslaget træder i kraft fra og med i dag den 14. december 2016.

I et lovforslag fremsat af regeringen kan underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme ikke udnyttes til at nedbringe skat i personlig indkomst. Lovforslaget træder i kraft fra og med i dag den 14. december 2016.

 

Regeringen har med dette lovforslag sat et stopper for skattefradrag for underskud i investeringer fra visse anpartsprojekter, f.eks. kommanditselskaber og partnerselskaber. Underskuddene fra investeringerne kan først anvendes til senere brug til modregning af overskud fra anpartsprojekterne.

 

Hensigten med lovforslaget er at sætte en stopper for skattetænkning for de investorer, der indirekte betaler for en passiv investering med henblik på at opnå et skattemæssigt fradrag. Med disse investeringer har investorerne haft mulighed for at nedbringe topskatten ved fradrag af underskuddet fra eksempelvis et ejendomsprojekt. Lovforslaget vil have virkning for nye projekter, der foretages fra og med den 14. december 2016, og som endnu ikke er igangsat. Alle igangværende investeringsprojekter er ikke omfattet af lovforslaget.     

 

Lovforslaget omfatter heller ikke interessentskaber, eller investorer der kautioner fuldt ud for deres investeringer.

 

Pas på!

Når en eksisterende virksomhed anskaffer aktiver eller overtager anden virksomhed den 14. december eller senere, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift, omfatter den del af virksomheden af loven. Det vil sige, at det heller ikke længere er muligt at få fradrag for underskud for den del, der vedrører aktiver eller virksomheder, der er erhvervet fra og med 14. december 2016.

 

Eksempel

En udlejningsejendom installerer en elevatorer i ejendommen den 14. december 2016. Efter det nye regler kan underskuddet relateret til dette aktiv ikke fradrages i den personlige indkomst hos den skattepligtige, hvis det af SKAT vurderes, at aktivet ikke er nødvendigt for virksomhedens forsatte drift.

 

Der skal gøres opmærksom på, at der pt er tale om et lovforslag, hvorfor der kan forekomme ændringer før lovforslaget vedtages.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du er interesserede i assistance omkring investeringer i nye projekter, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk,

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54 1. tv

1360 København K

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.

 </p