Capital Gains

 

2019

2018

 

Ejendomsavancebeskatningsloven/

Property Gains Tax Act

Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme med ejerbolig

300.300

293.900

 

Kursgevinstbeskatningsloven/

Capital Gains Taxation Act

Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab

2.000

2.000

 

Skatteloft/ Tax Ceiling for Capital Gains

Skatteloft positiv nettokapitalindkomst

42%

42%
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget

44.800

43.800
 

 

 

Udlejning af fritidsbolig eller værelsesudlejning/

Rental of Holiday Homes or Room Rental

 

 
Bundfradrag for fritidsboliger ved egen selvangivelse af lejeindtægt

11.200

11.000
Bundfradrag for fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau

22.400

21.900
Minimum bundfradrag ved værelsesudlejning

24.000

24.000