Capital Gains - Property Gains Tax Act - Tax Ceiling for Capital Gains

 

Read more about Danish Tax Act

 

 

2021

2020

 

Ejendomsavancebeskatningsloven/

Property Gains Tax Act

Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme med ejerbolig

314.000

307.100

 

Kursgevinstbeskatningsloven/

Capital Gains Taxation Act

Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab

2.000

2.000

 

Skatteloft/ Tax Ceiling for Capital Gains

Skatteloft positiv nettokapitalindkomst

42%

42%
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget

46.800

45.800
 

 

 

Udlejning af fritidsbolig eller værelsesudlejning/

Rental of Holiday Homes or Room Rental

 

 
Bundfradrag for fritidsboliger ved egen selvangivelse af lejeindtægt

11.700

11.500
Bundfradrag for fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau

42.700

41.800
Minimum bundfradrag ved værelsesudlejning

24.000

24.000