Skat ved arbejde i udlandet

Få hjælp til din skat, når du arbejder i udlandet. Skatteinform har mange års erfaring i at rådgive danskere, der arbejder i udlandet. Nedenfor har vi opstillet nogle af de områder, som vi har stor ekspertise i. Herudover kan du også læse om hovedreglerne i dansk lovgivning, når du arbejder uden for Danmark.

 

  • Nordisk beskatning, herunder Øresunds-samarbejdet
  • Regler for grænsegængere
  • Til- og fraflytning
  • Udstationering
  • Beskatning af udenlandsk indkomst og pension m.m.
  • Social sikring ved arbejde i flere lande

 

Hovedreglerne ved arbejde uden for Danmark

Det fremgår af skemaet, hvornår din skattepligt til Danmark er ophørt.

Skat Udland 1

Klik her for mere information

 

Hvis skattepligten ikke er ophørt, og du betaler skat i udlandet for arbejde udført der, får du lempelse for den skat, du har betalt i udlandet.

 

Det kan enten være som et fradrag i skatten for skat betalt i udlandet eller ved at der bortses fra den skat, der vedrører indkomst optjent i udlandet.

 

Der gælder forskellige regler i forskellige situationer, afhængigt af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og det konkrete land eller interne danske skatteregler. Du bør undersøge disse forhold, inden du siger ja til at arbejde i udlandet.

 

SkatteInform kan desværre ikke påtage sig ansvar for dispositioner, du foretager på baggrund af dette skema. Men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.