Personlig indkomst

 

2017

2018

 

Gratialer mv.

Bundfradrag ved jubliæums- og fratrædelsesgratiale

8.000

8.000

Bundfradrag for visse legater og dusører

26.800

27.400

 

Medarbejdende ægtefælle

Medarbejdende ægtefælle, maks. overførsel

230.600

235.800

 

Pensionsbeskatning

Grænser for indskud på kapitalpension

Afskaffet

Afskaffet

Opfyldningsfradrag

49.300

50.400

Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter (§ 16)

53.500

54.700

Livsforsikringsafgiften (PBL § 50) og grænse for
konvertering af pensionsydelse (PBL § 29)

10.400

10.700

Maks. indskud af fortjeneste fra virksomhedssalg

2.683.500

2.743.700

 

Skatteloft

Skatteloft personlig indkomst ekskl. kirkeskat

51,95 %

52,02 %