Ligningsmæssige fradrag

 

2017

2018

 

Lønmodtagerfradrag

Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9

5.900

6.100

Beskæftigelsesfradrag LL§ 9J, stk. 2, maks. 8,75%,

30.000

33.300

Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

19.800

21.200

Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner

15.600

15.900

Maksimalt fradrag for fagligt kontingent

6.000

6.000

 

 

 

BoligJobfradrag

 

 

Maksimalt fradrag for udgifter til håndværkerydelser med grønt sigt i hjemmet

12.000

12.000

Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet

6.000

6.000

     
Befordringsfradrag hjem/arbejde
0 - 24 km pr. dag

Intet

fradrag

Intet

fradrag

25 - 120 km pr. dag

1,93

1,94 
Over 120 km pr. dag 0,97 0,97 
Over 120 km pr. dag i visse udkantskommuner 1.93 1,94 
Fradrag ved passage af Storebælt i egen bil/motorcykel

110

110

Fradrag ved passage af Storebælt med kollektiv trafik

15

15

Fradrag ved passage af øresund i egen bil/motorcykel

50

50

Fradrag ved passage af øresund med kollektiv trafik

8

8

Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag

266.200

272.100

Maks. tillægsbeløb til befordringsfradrag

12.500

13.900

 

Etableringskonto

Maks. henlæggelse af nettolønindtægt,

60%

60%

Dog altid 250.000 kr. af nettolønindtægt og min. 5.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering.

85.600

87.800

 

Rejsegodtgørelse

   
Kost

487

498

Logi

209

214

Loft over rejsefradrag

26.800

27.400

 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Kørsel 0 - 20.000 km i egen bil/motorcykel

3,53

3,54 

Kørsel over 20.000 km i egen bil/motorcykel

1,93

1,94 

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 0,52 0,53 
     
Børnebidrag pr. år    
Grundbeløb 14.160 14.448
Tillæg, ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.836 1.872