Afgifter og gebyrer

 

2017

2018

 

Afgifter af dødsboer og gaver

Bundfradrag ved boafgift

282.600

289.000

Bundfradrag ved gaveafgift, nære slægtninge

62.900

64.300

Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn

22.000

22.500

Bo og gave afgiftsprocent ved arv til nære slægtninge

15%

15%

Tillægsboafgiftsprocent, arv ikke nære slægtninge

25%

25%

Gaveafgiftsprocent ved visse andre overdragelser

36,25%

36,25%

 

Klageafgift/gebyr

Bindende forhåndsbesked, egne forhold

400

400

Gebyr for anmodning om omgørelse

2.300

2.300

Klageafgift Skatteankestyrelsen 400 400

 

Moms

Afgiftssats

25%

25%

Mindste grænse momsreg. (særregler for blinde og kunstnere)

50.000

50.000

Grænse for momsreguleringsforpligtelse

100.000

100.000

 

Lønsumsafgift

Momsfri virksomheder

4,12%

%

Finansiel virksomhed

14,1%

%

Lotterier, organisatoner, fonde og foreninger

6,37%

%

Udgivere eller importører af aviser

3,54%

%