Har du midler i virksomhedsordningen, som du gerne vil investere?

Har du overskydende midler i virksomhedsordningen skal du være meget opmærksom på, hvordan du kan placere disse. Dette skyldes at der er regler for, hvilke aktiver, der indgå i virksomhedsordningen. Viser det sig at du har investeret midler i et aktiv, som ikke kan indgå i virksomhedsordningen, vil hele investeringen blive betragtet som en hævning fra virksomhedsordningen til privatsfæren. Dette kan koste en utilsigtet og ikke ubetydelig skat.

 

Du kan som udgangspunkt f.eks. ikke have følgende finansielle aktiver  i virksomhedsordningen (er ikke udtømmende):

 

  • Aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven
  • Uforrentede indeksobligationer og ikke forrentede obligationer
  • Præmieobligationer
  • Udlån (medmindre du driver udlånsvirksomhed i næring)

 

Derimod kan du som udgangspunkt f.eks. have følgende finansielle aktiver i virksomhedsordningen (er ikke udtømmende):

 

  • Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven (men kun så længe de ikke er konverteret til aktier)
  • Uforrentede indeksobligationer og uforrentede obligationer hvis de beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter eller du er i næring med disse aktiver
  • Aktier og investeringsbeviser mv. når de er udstedt af et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens §19.

 

Har du frie midler i VSO som du gerne vil placere i værdipapirer, er det således meget vigtigt at du sikrer dig, at de ønskede papirer nu også kan/må indgå i virksomhedsordningen.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.