Godtgørelse ved at klage over skatten

Du kan klage over din skat og få godtgørelse for dine omkostninger ved at benytte en professionel rådgiver i en skattesag. Hvis du får medhold i de fleste klagepunkter, får du alle udgifterne refunderet. I alle andre tilfælde kan du nøjes med at betale halvdelen af regningen.

 

Fra 2010 gælder dette dog kun for private. Selskaber vil fremover ikke modtage godtgørelse, men udgifterne vil derimod være fradragsberettigede.

 

1. Hvilke sager?

Du kan få omkostningsdækning for udgifter til revisor- og advokat, når du klager over afgørelser vedrørende skat, moms eller andre afgifter til følgende myndigheder:

 

  • Skatteankenævnet
  • Skat
  • Ligningsrådet
  • Landsskatteretten
  • Domstolene

 

2. Hvor meget dækker det offentlige?

Skemaet nedenfor viser, hvor stor en del af udgiften det offentlige dækker.

 

Sagstyper Det offentlige refunderer

Sager anket af skattemyndighederne

100%

Medhold > 50%

100%

Medhold < 50%

50%

 

Når myndighederne skal tage stilling til, om du har fået medhold i hovedparten af klagepunkterne, vurderer de først og fremmest de beløbsmæssige forhold. Men myndighederne kan også lægge vægt på, at nogle klagepunkter er mere principielle end andre.

 

3. Chance for at få medhold

Skats egen statistik viser, at det ikke er helt forgæves at klage over skattemyndighedernes afgørelse.

Skemaet viser, hvor mange der i 1999 fik medhold i en klagesag.

 

Klagemyndighed Antal klager Medhold i tal Medhold i %
Skatteanke­nævnet

15.000

5.000

33

Landsskatte­retten

4.500

1.500

33

Landsretten

300

75

25

Højesteret

50

5

10

 

Du kan selvfølgelig ikke bruge tallene til at beregne chancen for at få medhold i netop din sag, fordi det afhænger af en konkret vurdering af sagen.

I mange tilfælde vil det være en fordel at bede en professionel rådgiver om at foretage en vurdering af mulighederne for at få medhold. Ellers risikerer du at påklage punkter, som du ikke burde have påklaget.

 

Eksempel

Skattemyndighederne forhøjer din indkomst med følgende beløb:

 

Fri bil 40.000 kr.
Glemt omsætning 50.000 kr.

 

Hvis du vælger at påklage hele forhøjelsen og senere kun får medhold i, at du ikke skal beskattes af fri bil, risikerer du kun at få dækket halvdelen af udgifterne til sagkyndig bistand. Det skyldes, at du ikke har fået medhold i hovedparten af klagepunkterne.

 

Hvis du fra starten var blevet frarådet at påklage punktet vedrørende glemt omsætning, ville du få dækket alle dine udgifter til sagkyndig bistand.

 

Eksemplet viser, at det er vigtigt at skære sagen til, inden den påklages. Ellers vil skattemyndighederne med god ret kunne hævde, at du ikke har fået medhold i hovedparten af klagen.

 

4. Praktisk fremgangsmåde

Når du modtager regning fra din rådgiver for bistand i en skattesag, der endnu ikke er truffet afgørelse i, kan du søge om aconto omkostningsdækning.

Regningen kan se således ud:

 

 

kr.

Udarbejdelse af klage

8.000

Moms

2.000

I alt

10.000

Din andel 50%

5.000

 

Din rådgiver søger samtidigt Skat om omkostningsdækning for 5.000 kr.

 

Du underskriver en erklæring om, at beløbet kan udbetales direkte til din rådgiver.

 

Du skal derfor kun betale halvdelen af regningen i første omgang.

 

Hvis du får medhold i hovedparten af klagen, søger din rådgiver om omkostningsdækning for de resterende 5.000 kr. Beløbet udbetales direkte til dig af Skat. I dette tilfælde vil du ikke have udgifter ved at føre sagen.

 

Hvis du er momsregistreret, og klagen vedrører din virksomhed, kan du fratrække momsen i virksomheden. Du kan derfor ikke også få omkostningsdækning for momsen.

 

5. Konklusion

Hvis du klager over skattemyndighedernes afgørelse og får medhold i hovedparten af klagepunkterne, vil du kunne få alle udgifter til din rådgiver dækket.

 

Det er imidlertid vigtigt, at du nøje overvejer, hvilke punkter i en forhøjelse du vil klage over. Ellers risikerer du kun at få dækket halvdelen af udgifterne til din rådgiver, selv om du har fået medhold i det, som du måske fra begyndelsen mente, var det vigtigste.

 

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din revisor eller skatterådgiver, før sagen påklages til Skatteankenævnet eller en anden klageinstans.