Om vi så skal have ændret lovgivningen...

Glemt fradrag for tab på værdipapirer i 2009 kan fratrækkes i 2017

Vi har siden 2014 arbejdet på flere skattesager, hvor skatteydere mistede meget store fradrag for urealiserede kurstab i 2009.

Landsskatteretten og Domstolene nåede frem til, at det var skatteyderens egen skyld, at de havde selvangivet forkert på trods af at lovgiverne er enige i, at reglerne var helt umulige at overskue reglerne for almindelige skatteborgere. Skatteyderne havde forgæves forsøgt at få dette korrigeret uden held.

 

Vi tog sagen på vegne af en række kunder, med det resultat:

 

Skatteministeren valgte på grund af sagens urimelighed og den megen omtale vi fik af sagen, at indføre en ny regel, som giver de ramte skatteydere ret til fradrag for tabet 8 år efter.

 

Inge Nilsson