Uændret personfradrag

Normalt vil personfradraget blive pristalsreguleret.

Regeringen har imidlertid vedtaget, at personfradraget for personer over 18 i år 2001 skal forblive uændret i forhold til 2000.

Personfradraget er kr. 33.400 i 2000 og ville have været 34.600 i 2001. I gennemsnit vil loven betyde en ekstraskat på 470 kr. om året.

Ikrafttræden

Loven har virkning for indkomståret 2001 og senere indkomstår.