Skatterådgivning

Vi kan rådgive dig og din virksomhed om skatteregler både i Danmark og internationalt. Vi tilbyder også at gennemføre optimale skatteplanlægningsløsninger for dig og din virksomhed.

 

Vi har nedenfor opstillet nogle af de services, som vi udfører til daglig. Du er altid velkommen til at kontakte os med andre skatteforhold end nedenstående.

 • Selskabsbeskatning
 • Virksomhedsskat
 • Personbeskatning
 • Pensionsbeskatning
 • Skatteplanlægning
 • Skat for direktører og ledelse
 • Skat for hovedaktionærer
 • Til- og fraflytning
 • Skat ved arbejde i udlandet
 • Nordisk beskatning, herunder Øresunds-samarbejde
 • Socialsikring ved arbejde i flere lande
 • Køb og salg af virksomhed
 • Investering i fast ejendom
 • Omstruktureringer
 • Generationsskifte
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedsstruktur
 • Værdiansættelse af virksomhed
 • Assistance i skattesager
 • Bindende svar
 • Beskatning af dødsboer
 • Bo- og gaveafgift