Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide2001_02SkatteGuide 2. halvår 2001

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
2001-08 Pensioner, opsparing i eget selskab eller ej?
2001-09 Social sikring ved arbejde i Danmark og Sverige
2001-10 Fradrag for kontor i privatboligen
2001-11 Nye love
1. Skærpelse af holdingreglerne
2. Lempelse i virksomhedsomdannelsesloven af fristen for indsendelse af dokumenter
3. Opkrævning af importmoms afskaffes fra 1. april 2001
4. Indberetning af børsnoterede aktier
2001-12 Højesteretsdomme
1. Skatteforbehold
2. Skattemyndighedernes høringspligt
2001-13 Landsretsdomme
1. Kunstnere - fradrag for arbejdstøj
2. Operationsudgift - fradrag
3. Momsfritagelse - velgørende arrangementer
4. Værdi af frit ophold
5. Rejseudgifter - ej fradrag - ej ansat
6. Direktør - ej fradrag for kost og logi  © Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.