Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide2000_02SkatteGuide 2. halvår 2000

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
2000-10 Frynsegoder for hovedaktionærer
2000-11 Fri bil
2000-12 Interesseforbundne parter
2000-13 Lønmodtagerselskaber
2000-14 Nyheder 1. halvår 2000
Nye love
1. Større tilskud i skattesager
2. Skærpet beskatning af frynsegoder til hovedaktionærer og direktører
3. Dobbelt bundgrænse for børsnoterede aktier for ægtefæller
4. Pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere
5. Fri firmabil
6. Skattefri kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag
7. Skærpede krav til kontrollen med udbetalt kørselsgodtgørelse
2000-15 Højesteretsdomme
1. Kørselsgodtgørelse - skattepligtig
2. Afdrag på gældsbreve - maskeret udlodning
3. Rentefradrag - skattearrangement
4. Konkurrenceklausul - skattepligtig indkomst
5. Underslæb - driftstab
6. Sale and lease back arrangement
2000-16 Landsretsdomme
1. Fradrag for flycertifikat til direktør - lønaccessorium
2. Leverance til hustru - tabsfradrag
3. Klagefrist
4. Moms - bowlingcentre
2000-17 Landsskatteretskendelser
1. Kantinemoms
2. Arbejdsmarkedsbidrag - pension
3. Dobbelt husførelse
4. Administrationsarbejde for datterselskab  © Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.