Vis indhold i printervenligt vindue.
SkatteGuide 2. halvår 1999

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold. 

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

 
Artikel nr. Beskrivelse
1999-06 Investering gennem eget holdingselskab
1999-07 Optioner og warrants
1999-08 Aktieavancebeskatning
1999-09 Beskatning af investeringforeningsbeviser
1999-10 Nye skattelove
1. Lempelse af beskatningen af løbende ydelser
2. Nye regler om stempelafgift
3. Medarbejderoptioner
4. Skattefri virksomhedsomdannelse
5. Omstrukturering med tilbagevirkende kraft
6. Genoptagelsesfrister
7. Myndighedernes kontrolmuligheder udvides
1999-11 Nye højesteretsdomme
1. Næring - vedtægtsmæssigt formål
2. Salg af kommanditanpart - gældseftergivelse
3. Aktier - skattesalg
4. Aktier - udlæg ved skilsmisse
5. Familielån - dokumentationskrav
6. Maskeret udlodning
1999-12 Udvalgte landsretsdomme
1. Underskudsfremførsel - misligholdelse af akkord
2. Revisionshonorarer - retserhvervelsestidspunktet
3. Familielån - rentefradrag
4. Ophør af virksomhed - tidspunkt for fradrag på tab
5. Befordringsfradrag - efteruddannelse
1999-13 Administrativ praksis
1. Rentefiksering - Omgørelse


  

 
© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.