Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide2000_01SkatteGuide 1. halvår 2000

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
2000-01 Selvangivelsen 1999
2000-02 Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse
2000-03 Skattefri rejsegodtgørelse
2000-04 Etablering omkring Øresund
2000-05 Bro kan spare lønudgifter i Øresundsregionen
2000-06 Nye love fra 2. halvår 1999
1. Ændringer i afskrivningsloven
2. Beskatning af fast ejendom
3. Virksomhedsbeskatning
4. Begrænsningsregel for stigning i ejendomsværdiskat
5. Kildeartsbegrænsede tab
6. Dobbeltbeskatning - Tyskland og de nordiske lande
7. Uddannelsesydelse, gratialer, fratrædelsesgodtgørelse mv.
8. Afkortning af kredittiden for moms
9. Ændring af procenttillæg og morarentesatser
2000-07 Højesteretsdomme
1. Sponsorgave - maskeret udlodning
2. Maskeret udlodning - jagtret
3. Erhvervsmæssig virksomhed - bådudlejning
4. Erhvervsmæssig virksomhed - opfindervirksomhed
5. Erhvervsmæssig virksomhed - galleri
6. Værdi af fri bil - specialindrettet gulpladebil
7. Udskillelse af indkøbsfunktion - tilsidesættelse
2000-08 Landsretsdomme
1. Ekstraordinær genoptagelse - befordringsfradrag
2. Andel i I/S overdraget til selskab - skattemæssig tilsidesættelse
3. Overdragelse af roeandele - succession
4. Omdannelse - succession - ejendomsoverdragelse
2000-09 EF-domstolen
Dom fra EF-domstolen© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.