Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide1999_01SkatteGuide 1. halvår 1999

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
1999-01 Privat opsparing frem for pensionsopsparing?
1999-02 Aftaler mellem hovedaktionær og selskaber
1999-03 Ændringer og tidsfrister for selvangivelsen 1998
1999-04 Nye love og lovforslag fra 2. halvår 1998
1. Følger af "pinsepakken" og "finansloven" som har virkning for 1999
2. Værdiansættelse af fast ejendom
3. Skattefri rejsegodtgørelse
4. Skattefri virksomhedsomdannelse
5. Ny bogføringslov
6. Udbytte til og fra udlandet
7. Skærpelse af reglerne om CFC-beskatning m.v.
8. Nye regler for tynd kapitalisering
9. Lempelser i 25%-beskatningen for udenlandske forsknings- og udviklingsmedarbejdere
10. Lempelser for indskud på etableringskonto
11. Alkoholafvænning
12. Adgang til privat ejendom uden retskendelse
1999-5 Nye højesteretsdomme og udvalgte landsretsdomme kommenteret af SkatteInform
1. Kunstnerisk virksomhed i selskabsform
2. Hvornår anses "konkursaktier" for afstået
3. Ledelsens sæde
4. Tabsfradrag på leasingaktiver
5. Goodwill - indtjeningsrettigheder
6. Valutaterminsforretninger - tabsfradrag
7. Hæftelse for A-skatter
8. Goodwill - opsigelse af agenturaftale
9. Kommanditselskab - komplementar uden ejerandel
10. Aktier - værdiansættelse
11. Repræsentation - virksomhedsbesøg
12. Erhvervsmæssig virksomhed - galleri
13. Selskabskøb - udbyttebeskatning 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.