Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide2004_01SkatteGuide 1. halvår 2004

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide og SkatteFacit er fusioneret til AktuelSkat.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
2004-1 Pendlere over Øresund
1. Pendlere bosat i Danmark
2. Pendlere bosat i Sverige
3. Deling af lønnen
2004-2

Generationsskiftemodeller
1. Forberedelse af generationsskifte
2. Gennemførelse af generationsskifte

2004-3 Væsentlige nye love
1. Skatteaftale mellem Danmark og Sverige
2. Afskaffelse af kapitalforklaring
3. Kørselsfradrag for pendlere i udkantskommuner
4. Dusør og findeløn
5. Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver m.v.
2004-4 Væsentlige nye domme
1. Lempelse for skat ved arbejde i udlandet
2. Journalist, ej selvstændigt
3. Rette indkomstmodtager
4. Erstatning, ikke renteudgift
5. AM-bidrag af sygedagpenge
6. Erhvervsmæssig kørsel
7. Kapitalnedsættelse uden udlodning
2004-5 Væsentlige nye kendelser og afgørelser
1. Kan der støttes ret på ejendomsvurderingen
2. Tab ved spekulation
3. Afskrivning på husbåde
4. Skattefri virksomhedsomdannelse - omgørelse
5. Momsfradragsret for hjemmearbejdspladser - telefon- og dataforbindelser 

 

 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.