Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide 1. halvår 2003

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
2002-01 Selvangivelsen
1. Kapitalafkast ved køb af hovedaktionæraktier
2. Pensionsordninger for selvstændige
3. Pc-ordninger
4. Værdi af fri telefon er B-indkomst
5. Udenlandske investeringsforeninger
6. Udlejning af værelser
7. Virksomhedsskatteloven
8. Pligt til at selvangive underskud
9. Skatteloft på ejendomsværdiskatten
2003-02 Beskatning af fiktiv lejeindtægt
1. Beskatning af lejer
2. Beskatning af gavegiver
3. Fastsættelse af markedslejen
4. Salg af lejlighed
5. Konklusion
2003-03 Fradrag for udvalgte udgifter for selvstændige og hovedaktionærer
1. Områder hvor selvstændige stilles ringere end hovedaktionærer
2. Områder hvor hovedaktionæren rammes hårdt
3. Konklusion
2003-04 Væsentlige nye love
1. Fradrag for passage af Storebæltsbroen
2. Lov om forenkling
3. Fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger
4. Udligningsordning for forfattere og kunstnere
5. Fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde
2003-05 Højesteretsdomme
1. Tab ved salg af driftsmidler
2. Beskatning af fiktiv lejeindtægt
3. Reception - repræsentation eller reklame
2003-06 Landsretsdomme
1. Holdingselskab - fradrag for etableringsomkostninger
2. Studierejse - fradrag nægtet
3. Handel mellem interesseforbundne parter
4. Rette indkomstmodtager
2003-07 Landsskatteretskendelser
1. Ej AM-bidrag på indbetalinger til pensionsordninger
2. Beregningsgrundlag for værdi af fri bil
3. Værdi af fri bil
2003-08 Firmabil og erhvervsmæssig kørsel
2003-09 Skattekalender 2003 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.